Paieška

Vatican News
PJD jaunimas Panamoje PJD jaunimas Panamoje  (ANSA)

Pasaulio jaunimo dienų atidarymo Mišios Panamoje

Panamos arkivyskupas José Domingo Ulloa Mendieta PJD atidarymo Mišiose priminė jaunimui, kad žmonijos ir Bažnyčios permainos yra jų rankose.

Panamoje prasidėjo 34-osios Pasaulio jaunimo dienos. Atidarymo Mišiose antradienį Cinta Costiera pakrantėje dalyvavo 75 000 jaunuolių. Netrukus į Panamą atskris ir popiežius. Pradėjęs kelionę Romoje trečiadienio rytą Šventasis Tėvas Panamoje laukiamas truputį prieš trečiadienio vidurnaktį, 16.30 val. Panamos laiku.

Dalyvauti Panamos jaunimo dienose tema: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38) įsiregistravo per 100 000 jaunuolių iš 153 pasaulio kraštų ir 480 juos lydinčių vyskupų. Trečiadienį ir ketvirtadienį 380 vyskupų vadovauja katechezėms 25 kalbomis 137 vietose. Jaunimui orientuotis vietoje padeda per 20 000 jaunų savanorių iš Panamos ir apie 2 500 iš kitų pasaulio kraštų. Pasaulio jaunimo dienose akredituota 2 500 žurnalistų, taip pat Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos atstovai.

PJD atidarymo Mišioms antradienio vakarą Santa María La Antigua aikštėje Cinta Costiera pakrantėje vadovavo Panamos arkivyskupas José Domingo Ulloa Mendieta, homilijoje priminęs jaunimui, kad žmonijos ir Bažnyčios permainos yra jų rankose.

„Šios dienos yra skirtos jaunimui iš egzistencinių ir geografinių periferijų“, – kalbėjo arkivyskupas. Tebūna jos kaip balzamas daugeliui sunkumus patiriančių ir viltį praradusių jaunuolių, ypač čiabuvių ir afrikiečių palikuonims, tiems, kurie migruoja, nes jų gimtieji kraštai beveik nieko negali jiems pasiūlyti, o išvykdami jie rizikuoja patekti į žmonėmis ir narkotikais prekiaujančių nusikalstamų gaujų rankas. Arkivyskupas kvietė jaunimą būti pasirengusiais klausytis Dievo ir maitintis Eucharistija, dvasiniu maistu, sustiprinančiu pakelti gyvenimo iššūkius.

Arkivyskupas sakė, kad Jėzaus pašaukimas visuomet yra aktualus, pastovus, tvirtas, kupinas švelnumo, kurį tik Jėzus moka suteikti.

„Galbūt mes, kaip Bažnyčia, nesugebėjome to pakankamai aiškiai išreikšti, nes suaugusieji dažnai linksta manyti, kad nenorite jų klausytis, kad jūs kurti ir tušti. Tačiau tikrovė kita. Jums reikia vadovavimo, palydėjimo ir svarbiausia – kad būtų, kas jūsų klausosi. Jūs ieškote tikrojo turinio ir liudytojų. Ne tų, kurie kalba apie Dievą, bet tų, kurie jį liudija visu savo gyvenimu“.

„Mūsų lūkesčiai sudėti į jaunimą, nes esame giliai įsitikinę, kad permainos, kurių reikia žmonijai ir visuomenei, yra jaunimo rankose. Mes jumis tikime, mūsų viltys – jumyse. Žinoma, jaunimas turi sąžiningai pasirengti šiems dideliems iššūkiams, išmanyti savo asmeninio, šeimos, visuomenės ir kultūros gyvenimo istoriją, tačiau labiau už viską – žinoti savo tikėjimo istoriją. Ir tik tuomet, lydimi senolių, jis galės Evangelijos džiaugsmu perkeisti visuomenę žeidžiančias neteisingumo situacijas.“

Panamos arkivyskupas Mišių homilijoje priminė popiežiaus Pranciškaus ne kartą išsakytas mintis, ragino „irtis prieš srovę, gyventi šventai. Šventumas nėra savaime suprantamas, meta iššūkį, tačiau suteikia naujų galimybių. Visi mes galime būti šventi. Šventieji gina migrantus, darbuojasi dėl teisingumo, meldžiasi ir gyvena su bendruomene, ją myli, džiaugiasi, kitus džiugina, nepasiduoda, vengia vidutiniškumo, gyvena pagal Dievo gailestingumą ir dalijasi su artimu.

Be to, Panamos arkivyskupas pristatė popiežiaus dovaną jaunimui – elektroninę knygą DOCAT apie Bažnyčios socialinį mokymą su atitinkama programėle. Panamos arkivyskupas Ulloa Mendieta sakė, jog popiežius svajoja, kad jaunimas persiimtų popiežiaus svajone, nes „vienintelis būdas kovoti su priešiškumais – išmanyti Bažnyčios socialinį mokymą, kad galėtumėte meilės ir teisingumo revoliuciją paversti tikrove. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 23, 14:49