Paieška

Vatican News
Kardinolas Fernando Sebastian Aguilar Kardinolas Fernando Sebastian Aguilar  (Elentir)

Mirė kardinolas Sebastian C.M.F.

Sausio 24 d. mirė 89 metų ispanas kardinolas Fernando Sebastian Aguilar, Pamplonos arkivyskupas emeritas, Švč. Mergelės Marijos Nekaltosios širdies sūnų misionierių (klaretinų) kongregacijos vienuolis.

Popiežius Pranciškus 2014 metais paskyrė teologą rašytoją Sebastian kardinolu už nuopelnus Bažnyčiai. Velionis daugiau kaip penkis dešimtmečius dėstė teologiją Popiežiškajame Salamankos universitete, dešimtmetį buvo jo rektorius. Šv. Jonas Paulius II savo pirmaisiais pontifikato metais kun. Sebastian paskyrė vyskupu. Nuo tada jis ėjo ganytojo pareigas šešiose Ispanijos vyskupijose: ordinaro Leone, arkivyskupo koadjutoriaus Granadoje, Apaštališkojo administratoriaus Malagoje, arkivyskupo Pamplonoje, vyskupo Tudeloje ir apaštališkojo administratoriaus Calahorre ir la Calzda-Logroño. Kardinolas vieną kadenciją ėjo Ispanijos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Prieš keletą metų, pristatydamas autobiografinį veikalą, kardinolas Sebastian kalbėjo apie popiežių Pranciškų, jį pavadino „giliai susikaupusiu mąstytoju“, linkusiu „tirti esmę“, „ryžtingu“, tačiau suprantančiu, kad „įsitikinimus reikia įgyvendinti“.

Įspūdis toks, sakė anuomet kardinolas Sebastian, kad Pranciškus yra labai realistiškas Dievo žmogus, jį gerai pažįsta; jis su meile eina ten, kur yra žmonės. Popiežius Pranciškus yra taikos žmogus, jis atjaučia žmoniją ir ją myli. Pasitikėdami žmogumi, visi mes galime tapti gerais Dievo vaikais. Tai yra jo patikimumo ir charizmos paslaptis. Jis darbuojasi trokšdamas Bažnyčios nuskaistinimo, be to siekia ryšio su nekrikščionimis, geros valios žmonėmis ir su daugeliu, kurie neseniai apleido Bažnyčią arba niekada nebuvo krikščionys. Turime laimėti žmonių, institucijų ir tautų pasitikėjimą ir dalytis išganymo Evangelija, kuri yra visuotinė, kalbėjo pieš keletą metų kardinolas Sebastian.

Fernando Sebastian Aguilar, Šv. Angelės Merici parapijos prie Nomentanos gatvės titulo kardinolas, bus laidojamas Malagos katedros Švč. Sakramento koplyčioje. Laidotuvių data dar nepaskelbta. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 25, 16:35