Paieška

Vatican News
Izraelio prezidento naujametinis suisitikimas su Šventosios Žemės krikščionių lyderiais Izraelio prezidento naujametinis suisitikimas su Šventosios Žemės krikščionių lyderiais  (AFP or licensors)

Malda ir solidarumas. Metinė vyskupų piligrimystė į Šventąją Žemę

Kelionių į Šventąją Žemę ir susitikimų su jos gyventojais tikslas – paliudyti artumą vietinėms krikščionių bendruomenėms, susipažinti su visų tautybių ir tikybų žmonių padėtimi, apsilankyti jų bendruomenėse, susitikti su politiniais ir religiniais vadovais.

Vyskupų solidarumo su Šventosios Žemės krikščionimis piligrimystė šiemet prasidės šeštadienį sausio 12 d. Europos, Šiaurės Amerikos ir Pietinės Afrikos katalikų ganytojų delegacija (Holy Land Coordination) lankysis Jeruzalėje ir Haifoje, aplankys kelių krikščionių kaimų gyventojus Vakarų krante ir Izraelyje.

Šventasis Sostas paragino vyskupus rengti metines solidarumo piligrimystes į Šventąją Žemę praėjusio šimtmečio pabaigoje. Nuo tada jos vyksta reguliariai. Kelionių į Šventąją Žemę ir susitikimų su jos gyventojais tikslas – paliudyti artumą vietinėms krikščionių bendruomenėms, susipažinti su visų tautybių ir tikybų žmonių padėtimi, apsilankyti jų bendruomenėse, susitikti su politiniais ir religiniais vadovais.

Malda yra vienas pagrindinių vyskupų apsilankymo aspektų, ypač Mišių auka su lankomais vietiniais katalikais, dažniausiai priklausančiais skirtingoms bažnytinėms tradicijoms ir apeigoms. Kitas pamatinis apsilankymo aspektas – piligrimystės matmuo. Vyskupai lanko tikinčiuosius, jų bendruomenes, vietinius lyderius. Trečias vyskupų metinio apsilankymo Šventojoje Žemėje aspektas – įtikinėjimas – tampa aktualus pasibaigus kelionei, kai į savo kraštus sugrįžę vyskupai tęsia misiją informuodami savo bendruomenes ir visuomenės lyderius, Izraelio ir Palestinos valdžios atstovus, taip pat vietinę žiniasklaidą, apie katalikų ir krikščionių padėtį Jėzaus ir Išganymo istorijos gimtinėje.

Vyskupai dar prieš misijos pradžią, penktadienį, sausio 11 dieną, dalyvaus susitikime, kuriame bus kalbama apie Vatikano II Susirinkimo dokumentą, skirtą katalikų santykiams su kitomis religijomis, ypač apie jame paliestus katalikų santykius su žydais. Vyskupai klausysis rabino Danielio Sperberio paskaitos apie „Nostra aetate“, dalyvaus šabo pamaldose Yedidya sinagogoje ir vakarieniaus žydų šeimose.

Kitomis dienomis vyskupai aplankys Jeruzalės katalikų lotynų arkivyskupą, Vatikano diplomatą, tarnaujantį nuncijumi Izraelyje ir Kipre ir apaštališkuoju delegatu Jeruzalėje ir Palestinoje, susitiks su drūzų, žydų ir bahaijų lyderiais, apsilankys krikščioniškoje mokykloje, Švč. Širdies neįgaliųjų vaikų centre ir italų ligoninėje Haifoje. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 11, 15:33