Paieška

Vatican News
Jaunimo susitikimas Madride Jaunimo susitikimas Madride 

Madrido arkivyskupas jaunimui: palikime savo rūpestėlius

Sausio 1-ąją Madride pasibaigusiame Taizé bendruomenės rengtame naujametiniame jaunimo susitikime dalyvavo ir jaunimas iš Lietuvos. Madride buvo ir Panevėžio vyskupijos kunigas Algirdas Dauknys.

Taizé bendruomenė jau keturiasdešimt metų sukviečia jaunimą į pasitikėjimo kelionės žemėje susitikimus. Šiandien Taizé bendruomenėje yra šimtas brolių iš katalikų ir įvairių protestantų bendruomenių iš trisdešimties šalių, kurie drauge įžadais įsipareigoja bendram vienuoliniam gyvenimui. Tokia patirtis – tai konkretus susitaikinimo ženklas tarp pasidalinusių krikščionių ir susipriešinusių tautų.

Brolis Aloyzas jaunimo susitikimui Madride “Nepamirškime svetingumo” ir visų metų programai pasiūlė keletą temų: „Atraskime, kad Dievas yra svetingumo šaltinis“, „Būkime atidūs: gyvenime Kristus yra šalia mūsų“; „Priimkime savo dovanas ir trūkumus“; „Raskime draugystę Bažnyčioje. Gyvenkime dosniu svetingumu“. Daug vietos skirta svetingumo aptarimui ir patirčiai. Keletui temų vadovavo ortodoksų tradicijos atstovai. Teresės Avilietės, Charles’io de Foucauld, Miguelio de Unamumo reformas ir patirtis aptarė Taizé broliai ir dvasinės šeimos nariai. Krikščionys arabai pasidalino savo liudijimais. Žydai, musulmonai ir krikščionys dalijosi, kaip taikos keliai yra įmanomi. Dar kitose grupėse buvo kalbama apie vandens politiką pasaulyje, apie Europą, kaip apgultą tvirtovę ir tautų susitikimo vietą, tikėjimo ir mokslo santykį, kaip atgaivinti nuo konformizmo dūstančią politiką krikščionišku dvasingumu. Keletas susitikimų vyko Prado ir karalienės Sofijos muziejuose.

Madrido arkivyskupo vikaras Angel Camino Lamelas, kalbėdamas apie Šventąją šeimą, priminė, kad šeima yra žmonijos gyvenimo modelis. Jėzus atnešė didžiąją meilę iš dangaus. Mūsų gi meilė yra tik jos šešėlis. Mūsų meilė yra ribota, dalinė, sužeista ir savanaudiška. Todėl krikščioniška šeima turi milžinišką galią. Meilė atneša nesibaigiantį Jėzaus apsigyvenimą šeimoje. Tokioje šeimoje visi langai atviri silpniausiems, vargingiausiems nariams. Todėl triukšmaukime savo evangelizacija, kad tikėjimo ir meilės liudijimu pažadintume žmones iš iliuzijų pasaulio!

Madrido arkivyskupas kard. Carlos Osoro jaunimui sakė: „Kaip Madrido Bažnyčios ganytojas, šiuo Kalėdų laiku noriu pakviesti džiaugsmui. Kristus nutvieskia mūsų kelius savo šviesa. Nebūkime liūdni vyrai ir moterys. Pasiryžkime dalintis su kitais savo dvasine, intelektualine patirtimi, materialinėmis gėrybėmis ir atiduokime visa tai Vilties piligrimystės veiklai. Atverkime duris Šventosios Dvasios veikimui ir leiskimės jos vadovaujami. Europai reikia jaunų žmonių, kurie rizikuoja savo gyvenimu dėl Kristaus, naudodami ginklus, kurie sunaikina, tai, kas skiria mus. Šiame Vilties piligrimystės susitikime mes žinome, koks yra pagrindinis indėlis į Europos lobyną. Mes esame Bažnyčia, kuri nori pradėti gyventi Evangelija ir paliudyti, jog Jis yra Dievo Karalystės druska ir raugas, broliškos meilės, solidarumo ir dalijimosi turtas. Palikime save bei savo rūpestėlius ir išeikime į periferijas pasitikti kiekvieno, nes mes esame Dievo paveikslas, Dievo vaikai, todėl ir broliai. Piligrimystė ir keliavimas yra menas. Kad sugebėtume tai gerai atlikti, turime į horizontą žvelgti Jėzaus žvilgsniu, visais keliais vaikščioti Jėzaus kojomis ir atiduoti savo rankas kiekvienam ir visiems. Kviečiu Europos jaunimą daryti tai drauge, iš visos širdies, atidžiai, atviromis rankomis, nusiteikus susitikti kitus taip, kaip tai darė Kristus.“

Jaunimas iš Lietuvos Naujųjų metų išvakarėse susitiko Madrido Nuestra Senora de Buen Suceso bažnyčioje.

Kun. Algirdas Dauknys iš Madrido

2019 sausio 03, 16:44