Paieška

Vatican News
Kardinolas Daniel DiNardo, JAV vyskupų konferencijos pirmininkas Kardinolas Daniel DiNardo, JAV vyskupų konferencijos pirmininkas  (AFP or licensors)

JAV vyskupai paprašė popiežiaus malda lydėti jų rekolekcijas

JAV vyskupai iš 34 vyskupijų susirinko į rekolekcijas popiežiaus Pranciškaus prašymu. Jos vyksta Mundelein kunigų seminarijoje Čikagoje.

JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, dalyvaujantis Popiežiaus pamokslininko vedamose ganytojų rekolekcijose Čikagoje, laišku paprašė popiežių Pranciškų melstis už jų susirinkimą, kad glaudžioje bendrystėje sugebėtų atpažinti ir priimti jų laukiančius iššūkius.

Kardinolas Daniel DiNardo, JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, laiške užtikrino, kad vyskupai vienijasi su visais, kurie jaučiasi Bažnyčios nuvilti, ir kad per ateinančias rekolekcijų dienas atsimins jų skausmą ir viltį. Pirmininkas išsakė viltį, kad glaudus vyskupų bendravimas ir jų bendrystė su Viešpačiu Išganytoju Jėzumi Kristumi padės jiems pasiryžti tinkamai priimti iškilusius sudėtingus iššūkius.

„Guodžia priminimas, kad ateitis nepriklauso vien nuo mūsų, ji priklauso Dievui. Vilties atrandame Jėzuje. Jame viltis tampa nesugriaunama“, –  parašė popiežiui Pranciškui JAV vyskupų konferencijos pirmininkas. Jis pridūrė, kad rekolekcijos ganytojams taip pat suteikia galimybę malda ir tarnyste labiau priartėti prie popiežiaus.

„Mus stiprina tavo liudijimas viso pasaulio kenčiantiesiems“, – parašė kardinolas DiNardo.

JAV vyskupai šiomis dienomis, iki sausio 8-osios, išskirtiniu būdu gali patirti popiežiaus brolišką rūpestį ir artumą per Šventojo Tėvo pasiųstą rekolekcijų vadovą, t. Raniero Cantalamessa, kapuciną pranciškoną ir dvasinės teologijos žinovą, kuris jau daugelį metų yra oficialus popiežiaus namų pamokslininkas, paskirtas į šias pareigas dar popiežiaus šv. Jono Pauliaus II.

Vyskupų rekolekcijų struktūra numato laiką tyliam susikaupimui ir maldai, kasdienes mišias, asmeninę ir bendruomeninę maldą ir adoraciją, vakarines pamaldas ir galimybę atlikti išpažintį. JAV vyskupų episkopatas komunikate pridūrė, jog rekolekcijų metu netvarkys jokių eilinių reikalų, nebendraus su žiniasklaidos atstovais, nerengs spaudos konferencijų, o į Mundelein kunigų seminarijos patalpos nebus galima patekti medijų atstovams. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 04, 14:22