Paieška

Vatican News
Indonezijos krikščionys Indonezijos krikščionys  (AFP or licensors)

Indonezijos krikščionys sukūrė maldų tekstus šių metų ekumeninei savaitei

Sausio 18-25 dienomis bus švenčiama kasmetinė maldų už krikščionių vienybę savaitė.

Romoje ją pradės popiežius Pranciškus. Kitaip negu praeityje, šiais metais popiežius nevadovaus kasmet sausio 25-ąją, šv. Pauliaus atsivertimo šventės dieną, Šv. Pauliaus bazilikoje už Romos miesto sienų vykstantiems tradiciniams ekumeninės savaitės užbaigimo mišparamas, bet ją pradės vadovaudamas mišparams toje pačioje bazilikoje sausio 18-osios vakarą. Tvarkos pakeitimo priežastis – popiežiaus kelionė į Panamą sausio 23-28 dienomis ir dalyvavimas su ekumenine savaite dalinai sutampančiose Pasaulio jaunimo dienose.

Šiemetinės maldų savaitės už krikščionių vienybę tema – raginimas siekti tik to, kas teisinga, kurį skelbia Pakartoto įstatymo knyga: „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16,20). Meditacijas ir maldų tekstus kiekvienai ekumeninės savaitės dienai šiemet parengė Indonezijos krikščionys. Kaip įprasta, maldų ir meditacijų tekstus bendram naudojimui pritaikė ir patvirtino tarptautinis komitetas, kurį sudaro Katalikų Bažnyčiai atstovaujančios Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjo ir santvarkos komisijos atstovai.

Indonezija yra tikinčiųjų skaičiumi didžiausia musulmoniška šalis pasaulyje. Bendras gyventojų skaičius – daugiau kaip 250 milijonų žmonių, kurių 86% išpažįsta islamą. Krikščionys sudaro maždaug 10% Indonezijos gyventojų. Trečdalis krikščionių yra katalikai, kiti priklauso įvairioms protestantų ir sekmininkų bendruomenėms.

Pirmieji chaldėjų tradicijos krikščionys Indoneziją pasiekė jau septintajame amžiuje. Pirmieji katalikų misionieriai atvyko šešioliktajame amžiuje. Į Indoneziją 1546 m. buvo atvykęs ir garsusis jėzuitų misionieriaus šv. Pranciškus Ksaveras. Šešioliktojo amžiaus pabaigoje Indonezija tapo Olandijos kolonija. Kalvinistų olandų valdymas paliko pėdsakus konfesinėje Indonezijos sudėtyje. Tik devynioliktojo amžiaus pabaigoje buvo leista laisvai veikti katalikams misionieriams. 1940 m. buvo konsekruotas pirmasis vietinis katalikų vyskupas.

Nors krikščionys Indonezijoje yra mažuma, santykiai su islamiška dauguma yra geri, žymiai geresni negu kitose šalyse, kur krikščionys gyvena mažumos sąlygomis. Nuo 1950 m. veikia Indonezijos Bažnyčių bendrija, vienijanti 89 Bažnyčias ir mažesnes įvairių tradicijų krikščionių bendruomenes. Nuo seno įprasta, kad Indonezijos krikščionys derina pozicijas arba pasisako vienu balsu, kai reikia reaguoti į įvairius politinio ir socialinio gyvenimo reikalus. Kartu buvo rengiami ir tekstai šių metų ekumeninei savaitei, o juose išsakytas susirūpinimas teisingumu valstybės ir visuomenės gyvenime irgi išreiškia visiems šalies krikščionims bendrą poziciją. (JM / VaticanNews)

2019 sausio 11, 11:23