Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose  (ANSA)

Svarbiausi Bažnyčios gyvenimo įvykiai 2018 metais

„Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų“ (EG 1), – sakoma prieš penkerius metus paskelbtame popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame paraginime „Evangelii gaudium“ („Evangelijos džiaugsmas“). Ta pati kristocentriško džiaugsmo žinia skambėjo ir jau besibaigiančiais 2018 m. popiežiaus Pranciškaus homilijose ir kalbose – 43 bendrųjų audiencijų katechezėse, 89 Šv. Mortos koplyčioje aukotų rytinių Mišių homilijose, kalbose prieš „Viešpaties Angelą“ ir kituose pasisakymuose.

Šių, jau besibaigiančių Bažnyčios gyvenimo metų bendras balansas teigiamas: džiuginančių dalykų daugiau negu skausmo ir liūdesio priežasčių. Nors, tiesą sakant, ir liūdnų dalykų buvo gana daug, o kai kurie jų buvo iki šiol neregėto rimtumo, verčiantys gerai pamąstyti, kas mes esame ir ko norime.

Neveltui visai neseniai, prieš kelis mėnesius, popiežius Pranciškus paprašė visą pasaulio tikinčiųjų bendruomenę kalbėti Rožinį už Bažnyčią, melsti Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo ir arkangelo Mykolo pagalbos, kad nugramzdintų į pragarą šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios klaidžioja po pasaulį, tykodamos pražudyti sielas. Šį maldos vajų popiežius paskelbė atsakydamas į pačių katalikų nesantaiką ir susiskaldymą ir į iki šiol neregėtą dalyką – konservatyviausių tikinčiųjų gretų mestus kaltinimus popiežiui ir reikalavimą, kad jis atsistatydintų.

Kitas labai skaudus pastarųjų metų dalykas – iškilę nauji faktai apie praeityje dvasininkų padarytus baisius nusikaltimus ir apie kai kurių vyskupų aplaidumą su tais nusikaltimais kovojant, o neretai ir bandymus juos dangstyti. Rugpjūčio 20 d. buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus laiškas Dievo tautai, kuriame jis dar kartą visu griežtumu pasmerkė šiuos nusikaltimus. Popiežius taip pat sušaukė viso pasaulio Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimą, kuris įvyks 2019 m. vasarį. Jo metu bus dar kartą primintas nulinės tolerancijos šiems nusikaltimams principas, bus pakartota, kad nulis reiškia absoliutų nulį, be jokių išlygų ir be jokių pasiteisinimų. Tą patį popiežius pasakė ir prieš Kalėdas susitikęs su  Romos kurijos vadovais: nusikaltusieji teatsiduoda žmonių teismui ir tesiruošia Dievo teismui, atsimindami Jėzaus įspėjimą, kad geriau būtų, jei mažutėlių piktintojams buvo pririštas girnų akmuo prie kaklo ir jie būtų įmesti į jūrą.

Popiežius labai griežtai smerkia su Bažnyčios pašaukimu ir misija nesuderinamą blogį, kad jis nekompromituotų to meilės kupino ir šviesaus darbo, kurį sau garbės netrokšdami ir nesireklamuodami dirba nesuskaitomi kunigai ir pasauliečiai, skelbiantys ir liudijantys krikščioniškąją Dievo ir artimo meilės žinią pasaulyje, besirūpinantys savo ir kitų sielos išganymu, broliškai padedantys vieni kitiems nešti gyvenimo naštas.

Vienas šviesiausių ir džiaugsmingiausių besibaigiančių metų Bažnyčios gyvenimo įvykių buvo jaunimui skirtas Vyskupų Sinodas, kuris padėjo Bažnyčiai geriau išgirsti, ką jaunimas turi pasakyti, pačiam jaunimui leido pasijusti labiau įsitraukusiais į Bažnyčios gyvenimą ir į jame priimamus sprendimus. Buvo padaryti ir Sinodo darbo metodo pakeitimai, kurių dėka Sinodas tapo labiau procesu, o ne vienkartiniu įvykiu, nes juk ir pats žodis „sinodas“ reiškia keliavimą visiems kartu.

Džiaugsmingi Bažnyčios gyvenimo įvykiai buvo šiemet vykusios beatifikacijos ir kanonizacijos, ypač kankinio arkivyskupo Romero ir naujųjų laikų Bažnyčios vairininko popiežiaus Pauliaus VI paskelbimas šventaisiais. Su tam tikru atsargumu, kurį vis dėlto nusveria viltis, buvo sutiktas su Kinijos Liaudies Respublika pasirašytas laikinasis susitarimas dėl vyskupų skyrimo.

Šiemet Šventasis Tėvas buvo nuvykęs pas Čilės ir Peru katalikus, aplankė pasaulinės Bažnyčių tarybos būstinę Ženevoje, Dubline susitiko su viso pasaulio šeimų atstovais ir su Airijos katalikais. Popiežius Pranciškus šiais metais aplankė ir tris Baltijos šalis. Šventojo Tėvo vizitas Bažnyčiai Lietuvoje buvo svarbiausias ne tik šių metų, bet viso šio naujo dvidešimt pirmojo amžiaus pradžios laikotarpio įvykis.

Prisiminkime svarbiausias Šventojo Tėvo vizito akimirkas. Mūsų portale ir mūsų Youtube kanale galite pasižiūrėti trumpus svarbiausių popiežiaus vizito įvykių įrašus.  (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 29, 16:30