Paieška

Vatican News
Vilniaus katedra Vilniaus katedra 

Savaitė Lietuvoje (gruodžio 8). Apžvalga

Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus katedrą jubiliejus minėtas iškilmingomis Mišiomis, koncertais, paskaitomis, piligriminiu žygiu.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Advento pradžioje paskelbtame laiške Lietuvos vyskupai primena ypatingas šių metų malones ir kviečia drauge su popiežiumi Pranciškumi paklausti savęs: „Ko Viešpats iš mūsų prašo? Kas tos periferijos, kurioms labiausia reikia mūsų buvimo? Ganytojai primena mūsų protėvių apsisprendimą aukotis dalykams, pranokstantiems asmeninę naudą: būtina priešintis individualizmui, rūpintis mažiausiais ir atstumtaisiais, dažnai net ir savo kasdiene auka. Popiežius ragina mus būti save dovanojančia Bažnyčia, kad „nebijotume išeiti ir eikvoti savęs net tada, kai atrodo, kad ištirpstame, prarandame save“. Nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis prasideda šventumo kelias. Vyskupai baigia laišką kviesdami įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus padrąsinimus ir linkėdami „palaiminto advento kelio įžvelgiant kitame Jėzų“.

Šeštadienį ir sekmadienį minėtas pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus katedrą šimtmetis. Jubiliejus minėtas iškilmingomis Mišiomis, koncertais, paskaitomis, piligriminiu žygiu. Muzikų bendruomenė šia proga dovanoja sakralinių kūrinių premjeras, Bažnytinio paveldo muziejuje veikia pal. Jurgiui Matulaičiui skirta paroda. Vilniaus arkikatedroje atverta istorinė Šv. Petro koplyčia, kurioje gerbiamos palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio relikvijos. Ta proga Vilniaus arkikatedroje atkurti atminimo ženklai pagerbiant dar vieną Vilniaus ganytoją, vysk. Janą Cieplaką (1857–1926). Šis Dievo tarnas Sankt Peterburge darbavosi kartu su pal. Teofilium, ten buvo jo vyskupas ir mokytojas. Pasak arkivyskupo Gintaro Grušo, visi trys ganytojai, palaimintieji Jurgis ir Teofilius, taip pat Dievo tarnas Janas Cieplakas buvo šventumo švyturiai sudėtinguose XX a. istorijos verpetuose.

Šie metai svarbūs Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijai: minėtas ne tik parapijos globėjo jubiliejus, taip pat 30-metis nuo parapijos įkūrimo. Ta proga šeštadienį nuo Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios į Vilniaus arkikatedrą vyko piligriminis žygis „Nugalėk blogį gerumu“. Iškilmingos Mišios aukotos taip pat Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje.

Advento šeštadieniais Vilniaus arkikatedroje vyksta katechezės, kuriose pristatomas pal. Jurgio Matulaičio būdas keliauti šventumo keliu.

Gruodžio „Artumoje“ ses. Viktorija Plečkaitytė rašo, kaip sunki tarnystė Vilniaus vyskupo soste pal. Jurgiui brandino šventumo vaisius. Ji cituoja jo užrašytą mintį: „Šventieji priėjo prie tų didelių darbų, kuriais mes stebimės, ne kokiu nepaprastu būdu, bet savo paprastus užsiėmimus atlikdami nepaprastai“.

Portale „L24.lt“ pranešama apie  praėjusį šeštadienį prasidėjusį Vilniaus Kalvarijų 350 metų jubiliejų. Ta proga arkivyskupas Gintaras Grušas pašventino sidabrinį padėkos votą; parapijos namuose surengta paroda.

Sekmadienį Kauno arkikatedroje sutiktos pagerbtos pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos: relikvijorius įrengtas Švč. M. Marijos Sopulingosios altoriuje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje vienas iš Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo steigėjų Vaidotas Žukas pasakoja apie fondo nuveiktus darbus: baigiamą maketuoti fotoalbumą, nuolat iš įvairių šaltinių papildomą ikonografinę medžiagą, įdomius naujus dokumentus; čia pat negailima kategoriškų vertinimų apie kitų autorių pal. Teofiliaus pagerbimo iniciatyvas.

Pirmadienį Kaune Šv. Jurgio konvente vyko pašvęstojo gyvenimo atstovų, vienuolijų vyresniųjų konferencijos susitikimas. Apie jį Facebook paskyroje praneša vysk. Darius Trijonis.

Antradienį Kauno arkivyskupijos salėje pristatytas arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ trečiasis atnaujintas leidimas. „Ne veltui šis kraštas vadinamas penktąja Evangelija“, – sakė knygos autorius.

Lietuvoje bus pirmą kartą teikiamas Nacionalinio mecenato ženklas. Mecenavimo tarybos sprendimu Vyriausybė suteikė nacionalinio mecenato vardą Arvydui Paukščiui, parėmusiam Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymą 1 mln. eurų.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie Tėvo Stanislovo atminimo renginį, vykusį paskutinį lapkričio pirmadienį Tuskulėnų memorialiniame komplekse. Jame prisiminimais dalijosi amžininkai ir įvykių liudininkai: renginio iniciatorė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė Burauskaitė, poetas ir vertėjas Antanas Gailius, Vilniaus žydų viešosios bibliotekos vedėjas Žilvinas Bieliauskas. Buvo pristatyta tėvo Stanislovo 100-mečiui skirta virtuali paroda.

Prasidedant adventui viešai paskelbta apie planus atstatyti Kauno senamiestyje esančią Švč. Sakramento bažnyčią, pritaikant ją ne tik religinės bendruomenės poreikiams, bet taip pat atveriant platesnei visuomenei kaip daugiafunkcinį kultūros centrą. Bažnyčia sovietmečiu buvo rekonstruota į kino teatrą, o pastaruoju joje po dalinės rekonstrukcijos joje veikė Švč. Sakramento rektoratas. Portalas „Kas vyksta Kaune“ praneša apie pasirašytą memorandumą tarp Bažnyčios ir senamiesčio bendruomenės atstovų.

Mažesnieji broliai jau trečią kartą organizuoja pranciškonišką prakartėlių konkursą „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškum“. Šiemet konkursas jau plečiasi už Lietuvos ribų.

Ketvirtadienį Kaune VDU Botanikos sodo oranžerijoje atidaryta Biblijos augalų paroda. Šių metų parodoje galima pamatyti tris dešimtis Biblijoje minimų augalų. Atidarant parodą giedotos adventinės giesmės.

Magnificat vaikams“ drauge su jaunaisiais talkininkais aplankė seserį eucharistietę Eleną Gerardą Šuliauskaitę, prieš keturis dešimtmečius redagavusią „LKB Kroniką“. Įdomų pasakojimą apie slaptą leidybos darbą sesuo vienuolė baigia pasidalijimu, kaip ji išgyvena adventą: senųjų patriarchų, Jono Krikštytojo ir Mergelės Marijos pavyzdžiu mokosi laukti, „slapta nešioti didelę žinią, kurią dabar žino visas svietas“.

2018 gruodžio 08, 16:08