Paieška

Vatican News
SINODO AMAZONIA

Savaitė Lietuvoje (gruodžio 15). Apžvalga

Ketvirtadienį Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“. Paroda papildyta ir niekuomet viešai neskambėjusia garsine medžiaga, pavyzdžiui, įrašais su Amazonijos genčių kalbos pamokomis.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Advento kelionėje kun. Vytenis Vaškelis kviečia įsižiūrėti į Joną Krikštytoją ir atsigręžti į Jono nurodomą Gelbėtoją Jėzų: „Ne Dievui reikia ruoštis gimti Betliejuje, o mums atgimti iš aukštybės <...> Dabar mūsų eilė <...> Antrųjų istoriją keičiančių Kalėdų nebus. Bus tik naujai Dievo Dvasios įkvėptas šios artėjančios šventės apmąstymas ir prasmingas liturginis šventimas“, – rašo kun. Vytenis Vaškelis laikraščio „XXI amžius“ skiltyje.

Pranciškonas kun. Julius Sasnauskas kultūros laikraščio „Šiaurės Atėnai“ skiltyje vaizdžiu pasakojimu apie besisukančią Kalėdų karuselę anaiptol nesirengia „burnoti, kad adventas visko pilnas, šviesus ir triukšmingas“; jis nesiūlo švenčiant Kalėdas atsiriboti nuo sekuliariosios kultūros apraiškų, labdaros varžybų ar prekybininkų triukų. Skilties autorius primena žmogiškai ribotas prisikėlusio Kristaus paieškas po Velykų įvykio ir vėl grąžina į advento laiką, siūlydamas raktą, Apaštalo Petro laiško mintį: „Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę“.

Adventinei nuotaikai tinka ir ankstesnis tos pačios skilties kun. Juliaus Sasnausko rašinys apie kelionę į Šiluvą, kur tąkart atvedė režisieriaus Eimunto Nekrošiaus laidotuvės; tai dar kartą paliudijo mylintį Marijos glėbį. Primenamas kadaise girdėtas pranciškono t. Juvenalio patarimas: „Eik pas Mamą! Mama viską padarys“.

Ketvirtadienį Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“, kurioje pirmą kartą pristatyta jėzuito t. Antano Saulaičio SJ pusę amžiaus kaupta kolekcija, liudijanti lietuvių misionierių veiklą. Parodos kataloge pirmą kartą į vieną vietą surinktos lietuvių misionierių istorijos. Septintajame dešimtmetyje t. Antanui Saulaičiui pradėjus kaupti misijų veiklą ir kultūrų įvairovę atspindinčią kolekciją, ilgainiui prie šio sumanymo prisidėjo kiti asmenys, draugai ir bendražygiai. Paroda papildyta ir niekuomet viešai neskambėjusia garsine medžiaga, pavyzdžiui, įrašais su Amazonijos genčių kalbos pamokomis.

Apie Amazonijos ir kitų kraštų čiabuvių sielovadą ir kovą už teises pasakojama kun. Antano Saulaičio SJ straipsnyje „Bažnyčia palmių pastogėje“. Gruodžio „Artumoje“ skelbiamame straipsnyje primenama, kad čiabuvių gyvenamose žemėse, draustiniuose bei rezervatuose yra gausu žemės turtų. „Žmogaus ir tautų teisės, kaip ir visa evangelizacija, kova už geresnį pasaulį – nuolatinis uždavinys, tikra misija“, – pabrėžia t. Antanas Saulaitis.

Penktadienį Kupiškyje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas globojo renginį ir moderavo pirmąją konferencijos sesiją, kurioje buvo vysk. Algirdo Jurevičiaus, kunigų Gedimino Jankūno, Alberto Kasperavičiaus, Viliaus Sikorsko pranešimai, tiesiogiai skirti popiežiaus Pranciškaus vizito temoms.

Išmintingas pamokymas apie tai, kad viskam po saule yra metas, šįkart tinka leidiniui „Bažnyčios žinios“: paskutiniame dvigubame 11-12 numeryje redakcija atsisveikina su skaitytojais, dėkoja už daugiau kaip du dešimtmečius jų rodytą dėmesį, taip pat atsiprašo dėl buvusių trūkumų. Epitafija baigiama viltingu patikinimu, kad bene vertingiausia buvusių „Bažnyčios žinių“ dalis, Bažnyčios dokumentų vertimo darbas bus tęsiamas kitais formatais.

Kalendoriuje artėjant Kalėdoms pasigirsta sveikintinų raginimų bent iš padorumo pritildyti viešai skleidžiamą barnių ir kaltinimų triukšmą. Vienas ministras prieš biudžeto svarstymą net šaukėsi Kalėdų dvasios. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė per „Mažąją studiją“ transliuotame komentare aptarė įtampas ir apsižodžiavimus „savame kieme“, tarp to paties krikščioniško tikėjimo vienijamų brolių ir seserų. Ji palygina tai su vaikiškais pasižnaibymais sėdint prie to paties šventinio stalo ir viliasi, kad net prasivardžiuodami „liberastais“ ar „propatrijonimis“ jie negali sugriauti Dievo dovanojamos vienybės. Autorės numone, nėra vienintelių teisingų katalikiškų pažiūrų politikos, kultūros ar visuomenės tvarkos klausimais.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje panašią diskusiją apie veikimo modelius šiandienos kultūriniame kontekste tęsė Toma Bružaitė. Į diskusiją atsiliepęs psichoterapeutas Gintautas Vaitoška straipsnyje „Popiežiaus švelnumas ir gėjų eitynės“ siūlo „švelnaus tvirtumo“ nuostata priešintis nepriimtinai ideologijai, tačiau su meile žvelgti į asmenis.

Adventinė „Caritas“ akcija „Gerumas mus vienija“ kviečia dalintis su stokojančiais šiluma, dėmesiu ir viltimi. Mėnraštyje „Artuma“ rašinyje „Gerumas keičia gyvenimą“ aprašoma konkreti moters Julijos istorija: ji viena iš tų, kuriai išgyventi padeda akcijos metu surinktos lėšos.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje skelbiami kalėdinio atviruko konkurso nugalėtojų darbai. Šis didelio susidomėjimo sulaukęs konkursas vyskupijoje rengiamas antrą kartą.

Kauno katalikiškosios mokyklos advento laiką sumanė įprasminti nauju kalėdinių kūrinių festivaliu „Danguje spindės žvaigždė“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Liškiavos parapijos klebonas kun. Jonas Cikana pasakoja, kaip šiais laikais vyksta kalėdojimas, kaip jam ruoštis ir ko tikėtis iš kalėdojančio kunigo. Palygindamas šių dienų patirtį su dar išlikusiais vyresnių žmonių atsiminimais kunigas sako, kad šiandien pagrindinis kalėdojimo tikslas – aplankyti parapijiečius, jų šeimas, palaiminti namus, pasimelsti. pasidomėti, kaip gyvena, pasiteirauti, gal reikia kokios pagalbos.

2018 gruodžio 15, 12:53