Paieška

Vatican News
T. Francesco Patton, Šventosios Žemės kustodas, Kalėdų proga lankosi Betliejuje T. Francesco Patton, Šventosios Žemės kustodas, Kalėdų proga lankosi Betliejuje 

Prieškalėdiniai susitikimai ir žinios iš Šventosios Žemės

„Pirmųjų Kalėdų naktį tamsybės, kuriose gyveno piemenys ir Betliejaus žmonės, buvo nušviestos kūdikio Jėzaus gimimo. Ir šiandien mums reikia leistis būti apšviestiems šio kūdikio, Dievo Sūnaus ir mūsų Išganytojo gimimo. Kiek žmonių dar šiandien gyvena tamsybių apsuptyje“, – savo kalėdinėje žinioje rašo t. Francesco Patton OFM, Šventosios Žemės Kustodas. Jis paminėjo brolius ir seseris iš Sirijos ir Jemeno, kurie jau daug metų gyvena kruvino konflikto tamsybėse, kaip ir kai kurių kitų šalių gyventojai. Milijonai asmenų buvo atplėšti nuo savo šeimų, kultūros ir tradicijos, išvyti iš savo krašto, tačiau dažnai svetingai nepasitikti ir kitame. Ne vien karai, bet ir ekonominės ar ekologinės krizės parklupdo bendruomenes.

Kiti tamsybes nešiojasi savyje: dėl patirtos prievartos, dėl savo klaidingų pasirinkimų, dėl nesugebėjimo susitaikyti su skaudžiomis patirtimis savo gyvenime. Egzistuoja taip pat nuodėmės, atitolimo nuo Dievo tamsa, kuri greitai virsta brolio ir sesers atstūmimu, jų teisės gyventi nepripažinimu. Ko gero visi, anot Kustodo, vienaip ar kitaip esame susidūrę su tamsybėmis: mūsų išorėje ir mūsų pačių viduje.

Kaip kūdikis Jėzus apšvietė naktį prieš du tūkstančius metų, taip nori apšviesti kiekvieno iš mūsų ir visos žmonijos naktį šiandien. Tegu ši šviesa pasiekia kiekvieną, linkėjo pranciškonas.

Gruodžio 18 dieną įvyko tradicinis Jordanijos karaliaus Abdullaho II susitikimas su Šventosios Žemės Bažnyčių vyresniaisiais. Dalyvavo ir Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbas. Iš garbingos musulmoniškos giminės kilęs Jordanijos karalius turi „Šventųjų Vietų saugotojo“ titulą ir rūpinasi tiek islamui, tiek krikščionybei svarbiomis vietomis.

Į karalių kreipėsi Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa, kuris, priminęs Evangelijų pasakojimą apie Jėzaus gimimą, pridūrė: „Kaip piemenys, ir mes norime keliauti į Betliejų, kad pamatytume, kaip kiekvienais metais, stebuklą ir pažado išsipildymą, kai Viešpats tapo vienu iš mūsų. Mes einame į Betliejų, kad prieš Dievo Žodį padėtume savo viltis ir baimes, melstume gailestingumo, širdyse ir sielose pajustume džiaugsmą. Nepaisant visų sunkumų regione ir pasaulyje mes esame pasiryžę neatsisakyti džiaugsmo šiomis dienomis. Mes nenorime išjungti kalėdinių šviesų ar užtildyti kalėdinių melodijų gatvėse. Priešingai, kaip piemenys mes norime išreikšti savo džiaugsmą“.

Pasak arkivyskupo Pizzaballa, Jordanija, nors ir maža, yra stabilumo ramstis. Joje galima džiaugtis tarpreliginės santarvės, pagarbos ir draugiškumo palaiminimu: didele dalimi paties karaliaus globos dėka. Kita vertus, visada reikia išlikti budriems, nes daug priežasčių ir rūpesčių, kurie šį stabilumą gali išmušti iš vėžių, ypač Jeruzalėje. Per pastaruosius keletą mėnesių krikščionių lyderiams ne kartą teko apie tai pasisakyti bendrai ir viešai, priminė ganytojas. 

Šiomis dienomis katalikų portalai Šventojoje Žemėje taip pat rašė apie nedidelės Palestinos krikščionių bendruomenės galimybes dalyvauti kalėdinėse pamaldose. Kaip ir kitų Palestinos gyventojų, jų judėjimas labai suvaržytas. Tik pastarosiomis dienomis paaiškėjo, kad Izraelio valdžia išdavė 200 leidimų krikščionims iš Gazos atvykti į kalėdines pamaldas Betliejuje. Praėjusiais metais išduota trys šimtai leidimų su įvairiais amžiaus apribojimais. Be to, skundėsi t. Mario da Silva, Gazos katalikų bendruomenės klebonas, leidimai buvo išduodami tik pavieniams šeimos nariams: tai vyrui, tai žmonai, tai vienam iš vaikų. Ne vienas dėlto atsisakė keliauti ir palikti kitus šeimos narius. „Gazos krikščionys visai neturėtų prašyti leidimų švęsti Kalėdas Betliejuje. Jie turi teisę keliauti ir melstis be suvaržymų“, mano Gazos katalikų kunigas. (RK / Vatican News)

2018 gruodžio 22, 14:08