Paieška

Vatican News
t. Pedro Arrupe, SJ t. Pedro Arrupe, SJ 

Pedro Arrupe – Bažnyčios atsinaujinimo pranašas

„Dievo tarno Pedro Arrupe asmuo kelia susižavėjimą ir pagarbą tiek Jėzaus draugijoje, tiek visame pasaulyje“

Romos vikariato tribunolas prašo visų, galimai turinčių Dievo tarno Pedro Arrupe autorystės tekstų, juos nedelsiant pateikti, jei to ligi šiol nepadarė, beatifikavimo ir kanonizavimo procesą tiriančiam dieceziniam tribunolui.

Raginimas išsakytas dekrete, kurį gruodžio 3 d. pasirašė Romos vikaras ir vyskupijos notaras. Jame atkreiptas dėmesys į su laiku išaugusį Dievo tarno Pedro Arrupe šventumo garsą, dėl kurio Vikariatas gavo formalų prašymą pradėti jo beatifikavimo ir kanonizavimo bylą. Apie tai pranešdamas bažnytinei bendruomenei, Vikariatas paragino tikinčiuosius pranešti tiesiogiai arba perduoti kurijos tribunolui visas žinias, galinčias vienokiu ar kitokiu būdu padėti nustatyti visa, kas galėtų teigiamai ar neigiamai paveikti Dievo tarno šventumo garsą.

Dekrete patikslinta, jog, kalbant apie Dievo tarno raštus, kalbama ne tik apie leidinius,  bet ir apie rankraščius, dienoraščius, laiškus ir bet kokius kitus asmeniškus raštus.

Pedro Arupe Gondra SJ, jėzuitas kunigas, jėzuitų vyresnysis Japonijoje, tapo 28-uoju Jėzaus draugijos vyresniuoju, tačiau dėl sunkios ligos nebegalėjo laisvai kalbėti ir judėti. Pasitraukė iš pareigų ir mirė Romoje 1991 m.

Romos Vikariato dekrete, be kita ko, atkreipiamas dėmesys, jog „Dievo tarno gyvenimą žymėjo meilės darbai, meilė Bažnyčiai ir ištikimas klusnumas popiežiams. Jis leidosi veikiamas Šventosios Dvasios išminties ir laisvės. Jis atidžiai skaitė laiko ženklus, buvo susirinkiminio Bažnyčios atsinaujinimo pranašas. Lig pat šios dienos Dievo tarno Pedro Arrupe asmuo kelia susižavėjimą ir pagarbą tiek Jėzaus draugijoje, tiek visame pasaulyje“. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 15, 15:00