Vatican News
Taizé jaunimo susitikimas Madride Taizé jaunimo susitikimas Madride 

Madride prasidėjo naujametinis jaunimo susitikimas

Penktadienį, gruodžio 28-ąją, Madride prasidėjo Taizé bendruomenės kasmet rengiamas naujametinis jaunimo susitikimas. Šiemetinio, jau 41-ojo, susitikimo tema: „Neužmiršti svetingumo“.

Susitikino išvakarėse organizatoriai skelbė, kad Madride laukiama maždaug 15 tūkst. jaunų žmonių: 7 tūkst. iš Ispanijos ir 8 tūkst. iš kitų šalių. Didžiausias grupes šiuose susitikimuose dalyvaujančių svetimšalių paprastai sudaro lenkai ir italai. Gana gausiai Taizé bendruomenės susitikimus lanko ukrainiečiai. Lietuvių skaičius irgi paprastai viršija šimtą, o kartais pasiekia ir kelis šimtus.

Naujametinis jaunimo susitikimas Ispanijos sostinėje surengtas primą kartą. Iš kitų Ispanijos vietovių ir iš kitų šalių atvykusį jaunimą priima katalikų šeimos, parapijos, mokyklos. Į susitikimo organizavimą įsitraukė 170 Madrido parapijų. Susitikimo renginiai vyks parapijose ir Madrido mugės teritorijoje.

Šiemetinio susitikimo programoje, be maldos jaunimą priimančių parapijų bažnyčiose ir bendros maldos su Taizé bendruomenės broliais, taip pat numatyti priešpietiniai ir popietiniai teminiai susitikimai, kuriuose iš tikėjimo perspektyvos kalbama apie mūsų laikų aktualijas, apie krikščionišką požiūrį į migracijos reiškinį, apie klimato kaitos sukeltas problemas, apie pareigą padėti kenčiančiam artimi, apie Kristaus vietą šiuolaikinio žmogaus gyvenime, apie dalijimąsi tikėjimu. Šias temas jaunimas svarsto tiek savo tarpe, tiek ir susitikimuose su ekspertais, ekonomistais, politikais, Bažnyčios ganytojais. Susitikimo renginiuose dalyvauja ir vietinės Bažnyčios vadovas Madrido arkivyskupas kard. Carlos Osoro. Numatyta ir kultūrinė programa: flamenko vakaras, sakralinės muzikos koncertas, kuriame skambės arabų krikščionių giesmės, vizitai Madrido vienuolynuose ir Prado muziejuje.

Svarbi susitikimo programos dalis yra kiekvieną dieną aukojamos Mišios jaunimą priimančiųjų parapijų bažnyčiose. Gruodžio 31-osios vakarą vyks budėjimas už taiką ir tradicinė „tautų šventė“, kurios metu iš įvairių šalių atvykęs jaunimas pristatys savo tradicijas. Naujųjų metų dieną jaunimas dalyvaus Mišiose parapijų bažnyčiose ir pietaus kartu su juos priėmusiomis šeimomis. Po pietų susitikimas baigsis.

Pirmą kartą naujametinį jaunimo susitikimą Taizé bendruomenė surengė 1978 metais Paryžiuje. Prancūzijos sostinėje buvo surengti ir kiti keturi susitikimai – 1983, 1988, 1994 ir 2002 metais. Kai pradėta rengti šiuos susitikimus, Europa buvo dar padalinta. Pirmajame susitikime ir dešimtyje kitų, iki 1989 m., galėjo dalyvauti tik Vakarų Europos jaunimas. Iki šiol, įskaitant ir dabar Madride vykstantį susitikimą, naujametiniai jaunimo susitikimai jau buvo surengti 26 Europos miestuose. (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 28, 16:22