Vatican News
Jėzaus gimimo vieta Jėzaus gimimo vieta 

Kalenda – pasakojimas apie Jėzaus gimimą senovės įvykių kontekste

Panašiai kaip Velyknakčio liturgijoje Exsultet, Kalėdų nakties liturgijoje skamba Kalenda – Jėzaus gimimą skelbianti senoji giesmė.

Šios giesmės pavadinimas kilęs iš senovės Romoje naudoto termino „kalendae“, kuris reiškė pirmą mėnesio dieną. Pirmieji giesmės žodžiai: „octavo kalendas ianuarii“ reiškia „aštuonias dienas prieš sausio kalendą“, kitaip tariant – gruodžio 25-ąją.

Neturime tikslių žinių apie šios giesmės kilmę ir sukūrimo laiką. Jos tekstą skelbia Romos martyrologas – liturginė knyga, mininti visus Bažnyčios gerbiamus šventuosius. Anksčiau, prieš Vatikano II Susirinkimo liturginę reformą, Kalenda buvo kalbama per pirmuosius Kalėdų mišparus. Po Susirinkimo, jos teksto skaitymas perkeltas į Kalėdų nakties liturgiją. Paprastai iškilmingu Kalendos giedojimu pradedamos Piemenėlių Mišios. Šv. Petro bazilikoje ją gieda diakonas kasmet prieš popiežiaus aukojamų Mišių pradžią.

„[Gruodžio dvidešimt penktąją, penkioliktą dieną po jaunojo mėnulio patekėjimo, praėjus daugeliui amžių nuo pasaulio sutvėrimo ir žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą, po daugelio šimtmečių nuo tvano pabaigos ir nuo tos dienos, kai danguje buvo nutiesta vaivorykštė – Dievo sandoros ir taikos ženklas, po dvidešimt vieno šimtmečio nuo mūsų tėvo Abraomo gimimo, po trylikos amžių nuo to laiko, kai Mozės vedamas Izraelis išėjo iš Egipto, po maždaug tūkstančio metų nuo Dovydo patepimo Izraelio karaliumi, šešiasdešimt penktąją savaitę pagal Danieliaus pranašystę, šimtas devyniasdešimt ketvirtosios olimpiados metu, septyni šimtai penkiasdešimt antraisiais metais nuo Romos įkūrimo, keturiasdešimt antraisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto valdymo metais, kai visoje žemėje viešpatavo taika, – Jėzus Kristus, Amžinasis Dievas ir Amžinojo Tėvo Sūnus, norėdamas savo atėjimu padaryti šventą pasaulį, pradėtas iš šventosios Dvasios, po devynių mėnesių, gimė iš Mergelės Marijos Judo Betliejuje. Toks buvo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristau žmogiškasis gimimas.]“

 (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 24, 14:52