Paieška

Vatican News
Kalėdos Pakistane Kalėdos Pakistane  (ANSA)

Kalėdos Pakistane. Kai šaukiamės Jėzaus, jis gailestingai pažvelgia į mus

Per Kalėdas švenčiame Dievo mums dovanojamą Sūnų Jėzų. Šią gerąją naujieną apie Dievo mums dovanojamą jo Sūnų turime neši į visą pasaulį.

Islamabado, Pakistano sostinės katalikų arkivyskupas, Kalėdų žinioje paragino savo šalies katalikų bendruomenę nešti pasauliui džiugią žinią apie Dievo žmonijai padovanotą Sūnų Jėzų. Arkivyskupo Josepho Arshado, Islamabad-Rawalpindi arkivyskupijos ganytojo, Kalėdų žinios ištraukomis pasidalijo žinių agentūra „Fides“.

Pasaulyje, kuriame įsiviešpatavo tamsa, žmonijai kaip niekad reikia taikos ir vilties šviesos. Pasaulis toliau kenčia nuo baisaus terorizmo, beprotiškų nusikaltimų, smurto ir žiaurumo. Daug kur pasaulyje, taip pat Pakistane, nesibaigia bombardavimai, pagrobimai ir užpuolimai. Kaip niekad reikia taikos, vilties, kurią gali duoti tik mylintis ir teisingas Dievas, kuris atleidžia mums kaltes ir kviečia visus kurti gilesnius tarpusavio santykius.

Per Kalėdas švenčiame Dievo mums dovanojamą Sūnų Jėzų. Šią gerąją naujieną apie Dievo mums dovanojamą jo Sūnų turime neši į visą pasaulį.

Visi mes patiriame asmeninio gyvenimo situacijas, kuriose jaučiamės užguiti šio pasaulio tamsos, blogio bei savo asmeninio gyvenimo. Tačiau mums viltį teikia nekaltas kūdikėlis, prieš du tūkstančius metų gimęs mažoje vargingoje Romos imperijos karalystėje. Kai jo šaukiamės vardu, Jėzus gailestingai pažvelgia į mums. Jo gyvas buvimas mūsų širdyse mus įgalina nebebijoti. Jėzus mus paguodžia, jis taip pat prašo, kad vieni kitus mylėtume.

Kalėdos primena, kad Kristaus taiką gavome dovanų ir kad turime kitiems nešti jo taiką kaip dovaną Dievui. Kalėdos yra Dievo meilės, taikos ir vilties šventė žmonijai. Jos kviečia džiaugtis Kalėdų palaima asmeniniame gyvenime ir mūsų šeimose.

Prašykime Viešpatį, kad taptume meilės, taikos ir vilties žinios nešėjais savo tėvynėje, Pakistane, ir visur. Karštai melskime Šv. Pranciškaus Asyžiečio malda: „Viešpatie, padaryk mane savo ramybės įrankiu. Kur tarpsta neapykanta, leisk sėti meilę; kur nuoskauda – atleidimą; kur abejonės – tikėjimą; kur neviltis – viltį; kur tamsa – šviesą ir kur liūdesys - džiaugsmą. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 27, 14:40