Vatican News
LVK LVK 

Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis

Lapkričio 19-21 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Vyskupai aptarė Šv. Tėvo vizitą Lietuvoje.

Tikintieji yra kviečiami apsvarstyti ir įgyvendinti Šv. Tėvo mintis bei linkėjimus. Lapkričio 28-29 d. Lietuvos vyskupai ir tikintieji Romoje asmeniškai dėkos Šv. Tėvui už jo kelionę į Lietuvą bei už nuolatinį ganytojišką dėmesį. Tomis dienomis bus švenčiamas ir Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 70-metis.

Romoje neseniai pasibaigė Vyskupų sinodas, svarstęs jaunimo sielovados klausimus. Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje jame atstovavo vysk. D. Trijonis, kuris plenarinio posėdžio dalyviams išsamiai papasakojo apie sinode svarstytus klausimus. Vysk. K. Kėvalas pratęsė vysk. D. Trijonio ataskaitą, apžvelgdamas pašaukimų sielovados Lietuvoje aktualijas. Kaip rodo patirtis, šaukimas sekti Kristumi dažniausiai išgirstamas ir priimamas maldos, ypač – Švč. Sakramento adoracijos – metu, tad Lietuvos vyskupų konferencijos nariai nusprendė, kad 2019 m. Lietuvos bažnyčiose organizuojamos nuolatinės adoracijos pagrindine intencija taps malda už pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą.

Atsiliepdami į pastaruoju metu visuomenėje diskutuojamą klausimą dėl vaikų paėmimo iš tėvų problemos, Lietuvos vyskupai paskelbė pareiškimą Kad vaikai ir šeimos būtų saugūs. „Tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų ugdytojai, o valstybė ir Bažnyčia, švietimo ir kitos institucijos – jų pagalbininkės. Kai šitai pamirštame, jau „atimame“ vaikus iš tėvų, sužeisdami tiek vienus, tiek kitus, o galiausiai – ir pačią visuomenę“, – sakoma pareiškime.

Arkivysk. G. Grušas informavo posėdžio dalyvius, kad Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija patenkino prašymą leisti Lietuvoje kasmet švęsti Viešpaties Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmę sausio 6 d. (nebekilnojant jos į sekmadienį) bei suteikti šiai iškilmei neprivalomos liturginės šventės rangą. Vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė, kad neseniai Šv. Sostas pripažino Mykolą Giedraitį palaimintuoju. Ateinančiais metais numatoma surengti iškilmingas padėkos pamaldas.

Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato pranešimą

2018 lapkričio 22, 16:55