Paieška

Vatican News
Kardinolas Fernando Filoni, Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas, Angoloje Kardinolas Fernando Filoni, Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas, Angoloje 

Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefekto vizitas pietvakarių Afrikoje

Po iškilmių Angoloje Kongregacijos prefektas vizitą tęs San Tomės ir Prinsipės demokratinėje Respublikoje.

Sekmadienį, lapkričio 18 kardinolas Fernando Filoni, Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas, Angolos sostinėje Luandoje su krašto katalikų vyskupais iškilmingai paminės Angolos Vyskupų konferencijos penkiasdešimtąsias metines. 

Kardinolas Filoni aplankė Saurino ir Luandos katalikų bendruomenes, susitiko su vietos valdžios atstovais, vyskupais, kunigais, misionieriais, seminaristais, vienuoliais, jaunimu ir bažnytinių sąjūdžių atstovais, aukojo šv. Mišias Saurimo katedroje. Svečią iš Romos Luandoje priėmė Angolos prezidentas.

Susitikime su Saurino vyskupais Angolos šiaurės rytuose prefektas prašė ganytojų būti vieningais, vienas kitą paremti ir sustiprinti bažnytinės ir broliškos bendrystės dvasią.

Kardinolas pasidžiaugė, jog Bažnyčia Angoloje tampa gyvesne, dinamiškesne, veiklesne ir pastoviai augančia – apie tai liudija augantis kunigų, vienuolių vyrų ir moterų bei vaikų skaičius. Kuriamos pastoracinės struktūros, organizuojamas vyskupijų gyvenimas, ryškus daugelio pasauliečių, ypač katechetų įsipareigojimas evangelizavimo sferoje, tikinčiųjų dalyvavimas sekmadienio Mišiose ir Sakramentuose, taip pat solidarumo veiksmai, liudijami ypač nelengvais laikais.

Svarbu, kad vyskupai būtų atviresni jiems pavestos tarnystės kolegialumo dimensijai. Kardinolas Filoni pasakė vyskupams, kad kartu, artimai bendradarbiaudami, jie galės veiksmingiau tęsti evangelizavimo darbus.

Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas pirmadienį ir antradienį  lankys San Tome ir Prinsipe salyno tikinčiuosius, tęs susitikimus tiek su vietinės valdžios, tiek su Bažnyčios vadovais, misionieriais, vienuoliais ir parapijų atstovais. Kardinolo Filoni dešimties dienų kelionė į dvi portugalų kalbos šalis Afrikoje tęsis iki antradienio, lapkričio 20 d. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 14, 16:00