Vatican News
Jeruzalė Jeruzalė  (AFP or licensors)

Šventosios Žemės įgaliotiniai pašaukti evangelizuoti

Šventosios Žemės įgaliotiniai, be kitų jiems pavestų uždavinių, rūpinasi, kad bažnytinės bendruomenės kuo dosniau atsilieptų į kvietimą aukoti per kasmetinę Didžiojo penktadienio rinkliavą, kuri yra iškalbi ir konkreti solidarumo su Šventosios Žemės krikščionimis išraiška.

Jeruzalėje į pirmadienį prasidedantį Tarptautinį Šventosios Žemės įgaliotinių kongresą atvyksta 70 asmenų iš viso pasaulio. Įgaliotinių uždavinys – nešti Šventosios Žemės – „Penktosios Evangelijos“ – žinią į visą pasaulį, kad ją išgirstų kuo daugiau šeimų, bendruomenių ir vietinių Bažnyčių.

Šventosios Žemės įgaliotiniai, be kitų jiems pavestų uždavinių, rūpinasi, kad bažnytinės bendruomenės kuo dosniau atsilieptų į kvietimą aukoti per kasmetinę Didžiojo penktadienio rinkliavą, kuri yra iškalbi ir konkreti solidarumo su Šventosios Žemės krikščionimis išraiška. Didžiojo penktadienio rinkliavą pradėjo popiežius šv. Paulius VI. Jos tikslas – prisidėti prie šventųjų vietų išlaikymo Jeruzalėje ir kitur Šventojoje Žemėje bei paremti krikščionis, gyvenančius Jėzaus gimtinėje, žmonijos Išganymo istorijos lopšyje.

Kitas svarbus Šventosios Žemės įgaliotinių uždavinys – skatinti piligrimystes į Šventąją Žemę, priminti šios Žemės svarbą kiekvieno krikščionio gyvenimui. Įgaliotiniai taip pat lydi piligrimus, padeda atrasti Jėzaus, jo Motinos Marijos ir apaštalų laikų Bažnyčios gyvenimą Šventojoje Žemėje.

Tai vienas iš būdų atrasti džiaugsmą ir grožį. Todėl Ketvirtajame tarptautiniame Šventosios Žemės įgaliotinių kongrese ypatingas dėmesys skiriamas evangelizavimui, sakoma kongreso pristatymo komunikate.

Kongreso, kurio darbai tęsis iki gruodžio 2 d., dalyviai liturginį Advento laikotarpį pradės Betliejuje, dalyvaus biblinės archeologijos ekskursijose, lydimi Studium Biblicum Franciscanum ekspertų. Kongreso darbuose, be kitų, dalyvaus Šventojo Sosto atstovai – Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos sekretorius ir Mažesniųjų brolių ordino atstovai – Generalinis ministras ir Šventosios Žemės kustodas. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 23, 15:07