Vatican News
Popiežius Aušros Vartuose Popiežius Aušros Vartuose  (ANSA)

Savaitė Lietuvoje. Apžvalga (lapkričio 18)

Visą savaitę Vilniuje vyko Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Šiemet atlaidų tema buvo nuo Kryžiaus nuskambėję žodžiai „ Štai tavo Motina“. Prisimintini taip pat popiežiaus Pranciškaus pasakyti žodžiai lankantis Aušros Vartuose: Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į ausį: „Ieškok savo brolio“. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža pasiūlė tokią atlaidų programą: mokytis iš Dievo Motinos kurti tokią Tėvynę, kuri pasirenka statyti tiltus, o ne sienas, renkasi gailestingumą, bet ne teisimą. Atlaidų metu ypač puoselėta bendrystė su įvairių tautų žmonėmis, Mišios aukotos ne tik lietuvių ir lenkų, bet dar septyniomis kalbomis.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Milda Vitkutė kviečia švęsti Gailestingumo Motinos iškilmę plačiau apmąstant Dievo Gailestingumo žinią, nenutylint grėsmingų padarinių, jei nepriimamas Jėzaus siūlomas išganymo kelias. 

Šią savaitę renginiais bei susitikimais minėta Pasaulinė vargstančiųjų diena. Vilniaus arkivyskupijos Caritas šeštadienį sukvietė „Betanijos“ centro lankytojus, bičiulius ir svečius pasiklausyti klasikinės muzikos koncerto. Svečiai supažindinti su Betanijos centro veikla ir savanorystės galimybėmis.

Penktadienį Kauno arkivyskupijos salėje vyko renginys Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. Kauno arkivyskupijos Caritas pakvietė jame dalyvauti taip pat Maltos ordino pagalbos tarnybos, Lietuvos samariečių bendrijos, „Arkos“ bendruomenės ir kitų pagalbą teikiančių organizacijų savanorius. Po Mišių Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje arkivyskupas Lionginas Virbalas pasidalijo įžvalgomis iš popiežiaus Pranciškaus laiško Vargstančiųjų dienai. Po to nuskambėjo trys liudijimai, atspindėję skirtingas tarnystės vargstantiesiems patirtis.

Praėjusią savaitę Vatikano Šventųjų skelbimo kongregacijos paskelbta žinia apie pal. Mykolo Giedraičio kulto patvirtinimą ypač reikšminga Kaišiadorių vyskupijai. Videniškių parapijos bažnyčioje nuo seno gegužės 4 d. minimos pal. Mykolo Giedraičio mirties metinės – gimimo dangui diena. Videniškiuose palaimintojo užtarimo meldžiama ir kiekvieno mėnesio 4 d. Šalia Videniškių parapijos bažnyčios yra išlikęs baltųjų augustinų vienuolyno, kuriam priklausė pal. Mykolas Giedraitis, pastatas. Kaišiadorių vyskupijos svetainėje pateikiama Pal. Mykolo Giedraičio litanija. Taip pat primenama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ Nr 67 m. informacija apie 1985m. minėtą pal. Mykolo Giedraičio mirties 500 metų jubiliejų, – tai dar vienas liudijimas apie šį liaudyje nuo seno gerbtą palaimintąjį.

Lapkričio ketvirtadieniais Panevėžio vyskupija kvietė tikinčiuosius pasidalyti susitikimo su popiežiumi Pranciškumi patirtimi. Ciklo „Popiežiaus žinia Panevėžiui“ susitikimuose švenčiamos Mišios, klausomasi pranešimų bei liudijimų, bendraujama grupelėse ir agapėje. Pirmuosius susitikimus vedė ses. Michaela Rak, Vilniuje įkūrusi Pal. Mykolo Sopočkos hospisą, taip pat Krekenavos bazilikos rektorius kun. Dr. Gediminas Jankūnas.

Praėjusį penktadienį Kauno arkivyskupijos salėje minėta Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti įkūrimo 40 metų sukaktis tapo džiugia švente, subūrusia skirtingas kartas ir paliudijusia tiesos  troškimą bei pasiryžimą ginti vertybes šiandienos išbandymuose. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pasidalijęs Komiteto veiklos istorija dėkojo visiems, šiandienos sąlygomis ginantiems šeimą, gyvybę, krikščioniškąsias vertybes.

Minėjimo dalyviai klausėsi Komiteto veikloje dalyvavusių vysk. Jono Kaunecko, kun. Vaclovo Stakėno liudijimų, taip pat pasinaudojo proga pasveikinti arkivyskupą Sigitą Tamkevičių 80-mečio proga. Apie minėjimą pasakojama laikraštyje „XXI amžius“.

Beje arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sukaktį nepamiršo paminėti ir vokiečių dienraštis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

„Valstietis“ rašė apie Obeliuose Andriaus Dručkaus įkurtą Laisvės kovų muziejų ir jame eksponuojamus pogrindžio leidinius. Apie pogrindžio leidybos eksponatus pasakojo muziejų aplankęs  iš šio karšto kilęs politinis kalinys, ateitininkas Petras Plumpa.

Mėnraštyje „Artuma“ rašoma apie partizanų kapelioną kun. Justiną Lelešių - Grafą. Staraipsnio autorius, kariuomenėje tarnaujantis nuolatinis diakonas Audrius Jesinskas pažymi, kad partizanų kapelionas gimė tą pačią dieną, kai minimas Lietuvos kariuomenės steigimas. Cituojamos mintys iš išlikusio „Partizanų kapeliono dienoraščio“: „Mes kovojame ir žūstame, kad kiti gyventų“.

„Laisvos visuomenės institutas“ toliau angažuojasi vienai aktualiausių šiandienos temų – siekiama stabdyti i pežiūrėti žalingą Vaiko teisių apsaugos reformą. Kristina Zamarytė Sakavičienė komentare „Kai menama grėsmė svarbiau už tikrą vaiko skausmą“ kviečia nepamiršti sveiko proto diktuojamo proporcingumo principo.

Kauno arkivyskupijos svetainėje informuojama apie arkivyskupijoje įsikūrusią redemptoristų bendruomenę. Iš Slovakijos atvykę kunigai redemptoristai dalyvauja sielovados projektuose bei misijose ir sėkmingai mokosi lietuvių kalbos.

Lapkričio-gruodžio „Bitutėje“ vaikai kviečiami pažinti pasaulį ir mokytis išgyventi Advento laukimą. Nuolatinis žurnalo bendradarbis gamtininkas Selemonas Paltanavičius supažindina jaunuosius skaitytojus su besiruošiančia šalčiams gamta. Vaikams pritaikytos užduotys lavina pasaulio pažinimo ir tikėjimo žinias.

2018 lapkričio 18, 13:57