Paieška

Vatican News
Spaudos apžvalga Spaudos apžvalga 

Savaitė Lietuvoje. Apžvalga (lapkričio 10)

Šią savaitę Lietuvą pasiekė džiugi naujiena – lapkričio 7-ąją popiežius pripažino palaimintojo Mykolo Giedraičio kultą.

Trumpą žinią apie tai paskelbė kelios žiniasklaidos priemonės – LRT, Lietuvos žinios, o portalas „Bernardinai.lt“ ta proga publikavo ištrauką apie palaimintąjį iš anksčiau publikuotos Vaidoto Žuko knygos. Čia rašoma, kad „Bažnytinė enciklopedija” jį vadina brangiausiu kanauninkų vienuolijos perlu. Ypač palaimintojo Mykolo Giedraičio kultas sustiprėjo XVII a. pradžioje, kai Krokuvos vyskupijai vadovavo lietuvis kardinolas Jurgis Radvila. Iki šiol Lietuva turėjo du palaimintuosius – Jurgį Matulaitį ir Teofilių Matulionį.

2018 m. lapkričio 7 d. minėtos Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ 80-osios gimimo metinės. Minint šio disidento, politinio kalinio, pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidėjo jubiliejų Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią dokumentų parodą, kurioje apžvelgta kunigo S. Tamkevičiaus pogrindinė veikla sovietinės okupacijos metais kovojant prieš Katalikų Bažnyčios priespaudą, už tikinčiųjų teises, prieš sovietinio saugumo vykdytą persekiojimą. „Laisvės žodžio šauklys Sigitas Tamkevičius“ – taip pavadintas laikraštyje „XXI amžius“ skelbtas Mindaugo Buikos interviu su arkivyskupu, kurį perpublikavo ir kiti dienraščiai.  LRT radijui duotame interviu arkivyskupas sakė: „Džiugu, kad Viešpats dar palikęs sveikatos, galima ne tik vaikščioti, bet ir važinėti dviračiu, nėra minčių apie nuobodžiavimą“. Jis teigia besidžiaugiantis Lietuvos laisve, tačiau liūdesį kelia matomas žmonių susipriešinimas ir nusivylimas: „Šiandienei Lietuvai ir jos žmonėms linkėčiau daugiau tikėjimo. Ne bėgti iš Lietuvos, mažiau dejuoti ir daugiau dirbti.“

Keli atgarsiai po popiežiaus vizito. Lrt.lt skelbia, kad Vilniuje galima išvysti popiežiaus Pranciškaus dovaną Lietuvai. Valstybės pažinimo centre, įsikūrusiame prezidentūros rūmų ansamblyje, eksponuojama popiežiaus Pranciškaus dovana Lietuvai, kurią Šventasis Tėvas įteikė prezidentei Daliai Grybauskaitei vizito Lietuvoje metu. Popiežiaus Pranciškaus dovana – mozaikos, esančios Vatikane, Šv. Petro Bazilikoje, kopija. Originali mozaika, datuojama IX a., puošia Šv. Petro kapą po popiežiaus altoriumi.

Šv. Tomo Moro politologų klubas lapkričio 8 d. Vilniuje Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute rengė diskusiją „Pranciškus. O kas toliau?“ Didelio dėmesio sulaukęs popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje turėjo gilesnę religinę ir politinę prasmę, jo išsakytos mintys ir palikti uždaviniai ne vien tikintiesiems, bet lietuvių tautai skatina užduoti klausimus – ką turėtume daryti popiežiui išvykus? Renginio metu kviesta dar kartą įsiklausyti ir suprasti popiežiaus vizito svarbą kiekvienam asmeniškai ir visai Lietuvai.

„Bernardinai.lt“ skelbia publikaciją „Arkivysk. M.Reinys: filosofijos paskaitos kalėjimo kameroje“, skirtą prisiminti  prieš 65-erius metus, 1953 m. lapkričio 9 d. Vladimiro kalėjime mirusį Vilniaus arkivyskupą Mečislovą Reinį, teologijos ir filosofijos profesorių, diplomatą, politiką, Lietuvos užsienio reikalų ministrą, kankinį. Straipsnyje skelbiami toje pačioje kameroje kurį laiką kartu kalėjusio Vokietijos užsienio reikalų ministro tarėjo G. Štarkės atsiminimų apie arkivyskupą Reinį fragmentai.

Vilniaus arkivyskupijos svetainėje skelbiama, kad arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas Vyskupų sinodas. Sinode Lietuvos Vyskupų Konferencijai atstovavo vyskupas Darius Trijonis. Jis buvo jauniausias iš 267 Sinodo tėvų.

Trečiasis pranciškoniškas prakartėlių konkursas plečiasi už Lietuvos ribų. Artėjant šv. Kalėdoms mažesnieji broliai jau trečią kartą skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“. Pernai vykęs aštuoniuose miestuose, šiemet konkursas plečiasi už Lietuvos ribų – prie jo prisijungė išeivijos lietuvių Toronto Prisikėlimo parapija. Šeimos, vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 15 d. užregistruoti jas į konkursą.

Sekmadienį, lapkričio 11 d., Vilniuje prasideda garsieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Vilniaus arkivyskupijos portalas išsamiai pristatė iki ateinančio sekmadienio, lapkričio 18 d., vyksiančių atlaidų programą. (DŽ / Vatican News)

2018 lapkričio 10, 15:09