Vatican News
Popiežius ir Pasionistų  Generalinis prepozitas t. Joachim Xavier Rego Popiežius ir Pasionistų Generalinis prepozitas t. Joachim Xavier Rego  (ANSA)

Pasionistai trišimtąsias metines švęs atsinaujinimo dvasia

Pasionistai arba Šv. Kryžiaus ir Viešpaties kančios vienuolija, kuri lapkričio 22 dieną laiko savo Kongregacijos gimimo diena, ruošiasi švęsti steigimo trišimtąsias metines. Pasionistų jubiliejaus tema: „Atnaujinti misiją dėkingumu, pranašiškumu ir viltimi“.

Italas Paulius Danei, būdamas 26 metų, galutinai pasiryžo svarbiausiam gyvenimo apsisprendimui: metė verslą, atsisakė paveldo ir atsisveikino su  artimaisiais. Tai įvyko 1720 m. lapkričio 22 d. Atsisveikinęs su gimtine Castellazzo Bormida šiaurinėje Italijoje, jaunas vyras prisistatė Aleksandrijos vyskupui, prašydamas, kad jį apvilktų eremito abitu. Tapęs vienuoliu, pasirinko naują „Kryžiaus Pauliaus“ vardą, apsigyveno uždaroje celėje, kurią įsirengė Castelazzo Šv. Karolio bažnyčios sandėlyje, ir čia pragyveno keturiasdešimt dienų, iki 1771 metų sausio 1 d.

Kryžiaus Paulius per šį maldos ir įžvalgos laikotarpį gyveno užsidaręs nuo išorės, pasninkavo, maitinosi duona ir vandeniu, kuriuos jam per vienintelį celės langelį perduodavo bendraminčiai. Būsimas šventasis ir Pasionistų kongregacijos steigėjas vienutėje parašė Jėzaus brolių vargdienių regulą, tačiau tik po įvairių išbandymų ir nesėkmių 1725 m. gavo popiežiaus Benedikto XIII žodinį leidimą „suburti brolius“ ir įsteigė pirmąjį kongregacijos vienuolyną Argentario kalno kyšulyje.

Pasionistai, arba Šv. Kryžiaus ir Viešpaties kančios vienuolija, kuri lapkričio 22 dieną laiko savo Kongregacijos gimimo diena, ruošiasi švęsti steigimo trišimtąsias metines. Apie tai pranešė kongregacijos vyresnysis, antrajai Generalinio prepozito kadencijai perrinktas t. Joachim Xavier Rego. Jis paprašė dvasiškai mobilizuotis visą Pasionistų dvasinę šeimą, kurią sudaro vyrų vienuolių kongregacija, penki moterų institutai ir pasauliečių sąjūdžiai.

Pasak t. Rego, jubiliejaus šventimas neturėtų virsti vien istoriniu atminimu, proga statyti paminklus ar kabinti atminimo lentas, bet skatinimu dvasiškai augti ir plėstis, iš naujo atrasti ir sudabartinti steigėjo Kryžiaus šv. Pauliaus charizmą, sustiprinti Pasionistų tapatybę, atnaujinti apaštalavimą ir suteikti kongregacijai gražų, patraukiantį evangelinį veidą.

Pasionistų kongregacija dabartiniu metu sensta ir mažėja Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje, svyruoja Lotynų Amerikos kraštuose, tačiau auga Azijoje ir Afrikoje. Pasak kongregacijos vyresniojo, pasionistų atsinaujinimui reikia persitvarkymo, kūrybingo, tačiau ištikimo kongregacijos charizmai, kuri pasak steigėjo, skirta „palaikyti Dievo tautoje gyvą Jėzaus Kristaus kančios atminimą, nes Kristaus kančia yra pats didžiausias ir nuostabiausiais dieviškosios meilės darbas, išgelbstintis nuo visokio blogio“.

Pasionistų jubiliejaus tema: „Atnaujinti misiją dėkingumu, pranašiškumu ir viltimi“. Pasak kongregacijos generalinio prepozito t. Rego, „tai, kas esame ir ką darome, yra tarpusavyje susiję, todėl kongregacijos misijos atnaujinimui reikia bendruomeninio gyvenimo atnaujinimo, nes apaštalavimas yra bendruomeninio gyvenimo išraiška; dar daugiau – broliškas gyvenimas bendruomenėje yra pirmoji apaštalavimo išraiška“.

Pasionistų kongregacija visų pirma yra pasišventusi Kristaus kančios kulto ugdymui. Vienuolių abitą ant krūtinės puošia emblema, vaizduojanti Jėzaus širdį su baltu kryžiumi ir užrašu „Jėzus Kristaus kančia“. Šeši kongregacijos padaliniai jungia provincijas, viceprovincijas, vikariatus ir misijas, iš viso 400 bendruomenių, kurioms priklauso kiek mažiau nei du tūkstančiai vienuolių šešiasdešimt dviejose pasaulio šalyse.

Pasionistų vyresnysis 64 metų t. Rego yra kilęs iš buvusios Birmos, arba Mianmaro. Jis gimė Jangone 1954 metais, su šeima emigravo į Australiją, kur davė vienuolinius įžadus 1976 metais, buvo įšventintas kunigu 1981 metais, kurį laiką buvo Pasionistų Šventosios Dvasios provincijos (Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Papua Naujojoje Gvinėjoje ir Vietname) provincijolas. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 20, 16:49