Paieška

Vatican News
Seserys vienuolės Tanzanijoje Seserys vienuolės Tanzanijoje 

Tanzanija: 150 evangelizacijos metų ir Bažnyčios indėlis į šalies plėtrą

Švenčiame šį jubiliejų dėkodami Dievui ir padėdami suprasti, iš kur kilo Bažnyčia, kur esame šiandien ir kur einame.

„Švenčiame šį jubiliejų dėkodami Dievui ir padėdami suprasti, iš kur kilo Bažnyčia, kur esame šiandien ir kur einame. Didžiuojamės, kad Bažnyčios buvimas prisidėjo Tanzanijoje formuojant visuomenę, skelbiant Evangeliją ir pašventinant žmones per sakramentus, bei teikiant įvairias socialines paslaugas“, - sakė Faustine Kamugisha, Tanzanijos evangelizacijos jubiliejaus koordinatorius. Jis pabrėžia, kad būtent Katalikų Bažnyčia įsteigė pirmąją mokyklą žemyninėje Tanzanijos dalyje. Tanzanija gimė 1964 m. suvienijus kelias buvusias vokiečių ir britų kolonijas.

Tanganikos dalyje vokiečių kolonizacijos metu (1885–1916) misionieriai atidarė pradines mokyklas, mokė vaikus skaityti, skaičiuoti, mokė tikybos. Bagamoyo buvo viena pirmųjų misijų, kur buvo įsteigta mokykla, po kurios sekė kitos. Bagamoyo misionieriai mokė išlaisvintus vergus, vėliau kūrė mokyklas Tanganikoje. Apie 1900 m. katalikų mokyklos turėjo apie 7500 mokinių, 1913 m. jų buvo 114.651.

Tuo metu, kai Tanzanija švenčia evangelizacijos 150-metį, Bažnyčia mini ir katalikų švietimo institucijų, priklausančių Tanzanijos vyskupų konferencijai, steigimą. Beveik kiekviena parapija 34 vyskupijose turi įvairių pakopų mokyklas, seminarijas. Bažnyčia prižiūri 235 vidurines mokyklas, 75 profesinės formacijos centrus, 4 katalikiškus universitetus.

Katalikų mokyklos aktyviai veikia teikdamos pagalbą kovoje su ligomis, misionieriai dirba sveikatos apsaugos centruose. Dabar Bažnyčia Tanzanijoje prižiūri 55 ligonines, 94 sanitarijos centrus. (DŽ / Fides)

2018 spalio 20, 12:54