Paieška

Vatican News
Kardinolas Mario Zenari Kardinolas Mario Zenari  (Vatican Media)

Sirijos vargai ir jaunimo Sinodas Pompėjos Marijos šventėje

Tradicinę maldą į Pompėjos Rožinio Mariją sekmadienį, spalio 7 dieną, sukalbėjo svečias iš Sirijos, apaštališkasis nuncijus, kardinolas Mario Zenari.

Rožinio Marijos šventės Pompėjoje dalyviai meldėsi už kenčiančius dėl karo Sirijoje ir už posėdžiaujančius jaunimui skirtoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje. Tradicinę maldą į Pompėjos Rožinio Mariją sekmadienį, spalio 7 dieną, sukalbėjo svečias iš Sirijos, apaštališkasis nuncijus, kardinolas Mario Zenari.

Mišių homilijoje kardinolas gausiai susirinkusiems maldininkams priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus vasarą Sinodui besiruošiančiam jaunimui, jog „Bažnyčia be liudijimo yra tiktai dūmai!“. Pasak kardinolo, panašiai mokė pamaldumo Rožinio Marijai Pompėjoje ugdytojas pal. Bartolo Longo, kuris prieš daugiau kaip šimtą metų skelbė, kad tikėjimas be meilės darbų yra melagystė.

Pal. Bartolo Longo dėjo labai daug pastangų ne tik Pompėjos bazilikai pastatyti ir Rožinio maldai skleisti, bet taip pat artimo meilės darbams. Jam ypač rūpėjo apleistų ir vargstančių vaikų ir paauglių gerovė, prie besikuriančios šventovės steigė pagalbos centrus, kurie išaugo ir plėtėsi. Tą darbą šiandien tęsia prie Pompėjos Marijos šventovės veikiantis dienos centras „Augti kartu“, „Bartolo Longo“ jaunimo bendravimo centras, šeimos ir kūdikių „Jono Pauliaus II namai“, kuriuose taip pat įrengta valgykla varstantiesiems.

„Kristaus agonija tęsis iki pasaulio pabaigos“, sakė kardinolas Zenari cituodamas prancūzų filosofą Pascalį ir pridūrė: „Kristaus kopimas į Kalvarijos kalną tęsiasi taip pat šiandien“. Kardinolas Zenari pakvietė Rožinio Marijos šventės dalyvius melsti taikos Sirijai.

„Atvykstu iš Sirijos konflikto, kurį pagrįstai galima vadinti „nekaltųjų žudynėmis“, sakė apaštališkasis nuncijus. Jis pasakojo matęs kraupių Sirijos konflikto vaizdų: daugybę iš griuvėsių ištrauktų sužeistų ir žuvusių vaikų, sužalotų sprogusių bombų, išprievartautų, su kankinimo žymėmis, priverstų kariauti su ginklu rankose, badaujančių.

Nuncijus pasakojo, kad kas kartą kai apsilanko šv. Petro bazilikoje Romoje, pamatęs Mikelandželo skulptūrą „Sopulingąją Mariją“ prisimena Sirijos motinas, apkabinusias savo žuvusius ir sužeistus vaikus: nelaiku mirusius, dėl smurto, dėl karo ir gamtos stichijų, sakė kardinolas. Pasak jo, Sirijos motinos laiko apkabintus pusę milijono žuvusiųjų ir pusantro milijono sužeistųjų.

Esame pašaukti nušluostyti veidus kenčiantiesiems nuo karo, kaip Veronika Jėzui, ir padėti jiems kelti savo naštą taip, kaip Kirėnietis Kristaus kryžių. Turime džiaugtis, kad Sirijoje netrūksta Veronikų, Simonų Kirėniečių ir kitų „Gerųjų samariečių“, esančių visur, kur kenčia žmonės ir kur reikia jiems nušluostyti ašaras. Kai kurie atvyko į kraštus, kuriuose vyksta karai ir į kitas labai pavojingas vietas rizikuodami savo gyvybe arba ją paaukodami.

Kardinolas Zenari pavedė Pompėjos Rožinio Marijos motiniškai globai Sirijos vargus ir jaunimo Sinodo lūkesčius: „Marija šiandien tęsia ant kryžiaus mirštančio Jėzaus jai pavestą misiją būti Bažnyčios Motina. Jos globai pavedame Spalio mėnesį, Vyskupų Sinodą ir – kaip kiekvienoje Rožinio maldoje – Rožinio Marijai pavedame popiežiaus intencijas“.

Šių metų Rožinio mėnesio proga popiežius Pranciškus visą katalikų pasaulį pakvietė kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais. (SAK / Vatican News)

2018 spalio 09, 14:52