Paieška

Vatican News
Kryžių Kalnas Kryžių Kalnas 

Šiaulių vyskupijos jaunimo atsinaujinimo diena

Spalio 27 d. jaunimas papuošė savo šypsenomis ir džiaugsmu. Šiauliuose vyko vyskupijos jaunimo atsinaujinimo diena „Būkite linksmi ir džiūgaukite! (Mt 5-12).

Inesė Ratnikaitė – Šiauliai

Šiaulių vyskupijos jaunimo atsinaujinimo diena prasidėjo koncertinėje įstaigoje „Saulė“. Septynių šimtų vietų salė buvo artipilnė. Suvažiavo jaunuoliai iš visos Šiaulių vyskupijos, ir net autobusas iš Šilalės. Renginį vedė Monika Tarutytė ir Eividas Grinius. Sveikinimo žodžiu šventę pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, jau nuo pavasario meldęsis už renginio dalyvius. Ganytojas klausė jaunuolių, ką reiškia būti linksmam? Ar šypsena jau pasako, kad žmogus laimingas? Tikrąją laimę žmogui teikia ryšys su Kristumi. Vyskupas linkėjo jaunuoliams kuo glaudesnio ryšio su Dievu.

Džiugius sveikinimus išsakė Atsinaujinimo dienų Kaune pradininkai ir rengėjai Antanas ir Rūta Šalaševičiai. Kaune Atsinaujinimo diena jau turi ilgametes tradicijas ir savą jos dalyvių ratą. Šiauliuose Atsinaujinimo diena žengia pirmuosius žingsnius (pirmoji organizuota 2017 m. gruodį) ir labiausiai skiriama Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiam jaunimui. Antanas Šalaševičius perspėjo, kad ruošiantis sakramentams, yra didelis pavojus, kad taip ir nebus pradėta tikėjimo kelionė. „Kas nori šios kelionės?“. Antanui į klausimą atsakė rankų miškas.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockis dėkojo Šiaulių vyskupui, kad jį įtraukia į Bažnyčios organizuojamus renginius. Aš pasitikiu žmonėmis, einančiais į Bažnyčią, nes jų tvirti moraliniai pamatai. Galėti pasitikėti žmogumi – milžiniška laimė, „todėl, - sakė meras, kreipdamasis į jaunuolius, - noriu įsidėmėti jūsų veidus, kad ateity galėčiau jus pakviesti atsakingam darbui“. Tikintis žmogus yra laimingas žmogus, - išsakė savo įsitikinimą Šiaulių meras.

Šiaulių vyskupijoje kiekvienais metais  jaunimui organizuojamas trijų dienų piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“, vedantieji pakvietė pasižiūrėti žygio akimirkas. Šiais metais jis buvo išskirtinis tuo, jog jį aplankė jaunavedžiai, atvykę savo santuokos dieną, mat susipažino kaip tik šiame piligriminiame žygyje. Jaunavedžius organizatoriai pakvietė ir į Atsinaujinimo dieną pasidalinti savo draugystės patirtimi. Augustinas ir Gertrūda Vileikiai įsitikinę, kad jos suvedė ir stiprina tikėjimas. Tikėjimą praktikuojančioje šeimoje augęs Martynas paauglystėje pradėjo abejoti ėjimo į bažnyčią svarba. Mama pasiūlė nuvažiuoti į ministrantų stovyklą, po kurios jaunuolis pajuto norįs skelbti Kristų, o piligriminiai žygiai į Šiluvą tapo tradicija. Gertrūda augo tradiciškai tikinčioje šeimoje, bažnyčioje besilankančioje tik per didžiąsias šventes. Tad mergina savimi tikėjo labiau, nei kuo kitu. Jos atsivertimas įvyko būtent piligriminiame žygyje, kuriam paskatino tikybos mokytoja, o dalyvaudama antrąjį kartą, sutiko savo būsimą vyrą. Jis pasakodavo apie savo patirtis sekmadienio šv. Mišiose bei girdėtus pamokslus. Neiškentusi mergina taip pat pradėjo sekmadieniais lankytis bažnyčioje. Tik prieš pusantro mėnesio sukūrę šeimą jaunuoliai randa daug progų, kur gali dalintis savo tikėjimu ir kitiems siūlė šių progų nepraleisti, o grįžus namo atskleisti susidomėjusiems namiškiams, jog šiame renginyje rado vidinę ramybę.

Apie tikėjimo teikiamą džiaugsmą ir besidžiaugiančią bažnyčią kalbėjo Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vikaras ir Apsireiškimo koplyčios rektorius kun. Darius Vasiliauskas. Kun. Darius augo netikinčioje šeimoje. Bažnyčia, į kurią vesdavosi močiutė atostogų metu, neatrodė džiugi, tačiau artimiausioje aplinkoje teko matyti daug kitokio linksmumo – įtakojamo alkoholio ir dažnai pasireiškiančio smurtu. Patirta skriauda išsiliedavo destruktyviu elgesiu, patyčiomis, silpnesnių skriaudimu. Su Dievu supažindino technologijų mokytojas, kuris „parodė tą, Kuris viską keičia“. „Kartais į džiaugsmą ateiname per didelį skausmą“, - sakė kun. Darius. Džiaugsmas – sutikti gyvą Jėzų. Jis duoda džiaugsmo kiekviename dalyke, laimina mus veikloje, tačiau esame ir išbandomi. Laimė gali būti ieškoma alkoholyje, laikinose draugystėse, socialiniuose tinkluose ir pan. Šie dalykai „užkabina“, tačiau džiaugsmo juose nerandame. Prisideda kompleksai, baimės, ydos. Kai įvardijame Dievui tai, kas mus vargina, ko nenoriu, kai atiduodu visa tai Jam, tai ima keistis. Tuomet išgyvenu džiaugsmą, - aiškino kun. Darius Vasiliauskas.

Vėliau renginys tęsėsi Pastoracinio centro ir Šiaulių valstybinės kolegijos patalpose. Pasistiprinę koše, jaunuoliai skirstėsi net į 19 teminių susitikimų, kuriuos buvo iš anksto pasirinkę. Jie buvo apie Sakramentus ir politiką, maldos galią ir džiaugsmo šaltinius, Turino drobulę ir tikėjimo iššūkius. Šiaulių vyskupas atsakinėjo į smalsių jaunuolių klausimus, skautai mokė skautiškų žaidimų, nemaža grupė jaunuolių pasinaudojo proga pasidaryti rožinį, kiti prisiminė taip neseniai išgyventą susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Teminis užsiėmimas skirtas ir jaunuolius atlydėjusiems mokytojams, kurie, prisiėmę daugelį įsipareigojimų, neretai neberanda laiko sau, todėl pavadintas „Sustok“.

Renginį vainikavo Susitaikinimo pamaldos ir Eucharistija, kuriai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

2018 spalio 30, 11:42