Paieška

Vatican News
Šventasis Tėvas Lietuvoje Šventasis Tėvas Lietuvoje  (ANSA)

Lietuvoje sekmadienį dėkota už popiežiaus vizitą

Sekmadienį vyskupijų katedrose, šventovėse bei bažnyčiose Mišiose dėkota už popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito metu gautas malones. Popiežiaus atnešta žinia apmąstoma konferencijose bei rekolekcijose, primenama ir skelbiama Atsinaujinimo dienose.

Kastantas Lukėnas - Kaunas

Šią savaitę popiežiaus vizito metu skambėjusias temas priminė Lietuvoje lankęsis amerikietis teologas, konferencijų vedėjas ir knygų autorius Ralphas Martinas. Nuo antradienio iki ketvirtadienio jis vedė seminarą Lietuvos kunigams „Iš liūdesio į džiaugsmą“. Vilniaus kunigų seminarijoje vykusias konferencijas per vaizdo transliacijas galėjo stebėti ir kituose miestuose susirinkę kunigai. Šeštadienį Vilniaus arkikatedroje vyko susitikimas, kuriame dr. Ralphas Martinas ir arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė drauge apmąstyti popiežiaus Pranciškaus žinią Lietuvos žmonėms. Apie šį susitikimą „Bernardinai.lt“ dienraštyje iš anksto mintimis dalijosi Vilniaus akademinės sielovados centro koordinatorius kun. Mindaugas Bernotavičius. Jis komentuoja susitikimo pavadinime įrašytas svarbias sąvokas: evangelizacija, šventumas, tradicija, kultūra. Planuojant renginio formatą pasitelkta Vilniaus akademinės sielovados centro rengtų Atsinaujinimo dienų „Restart“ patirtis, drauge siekta pakviesti dalyvauti įvairaus amžiaus žmones. Šeštadienio programa iš Vilniaus arkikatedros transliuota internetu, Ralpho Martino konferencijos retransliuotos ir Telšiuose švęsto „Palaiminimų sekmadienio“ programoje. Sekmadienį teologas iš JAV vedė konferencijas Kaune, katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ organizuotoje Atsinaujinimo dienoje.

Popiežiaus vizito medžiagą papildė Italijos jėzuitų žurnale „La Civiltà Cattolica“ paskelbtas Vilniuje nunciatūroje vykęs Lietuvos ir Latvijos jėzuitų susitikimo su Šventuoju Tėvu pokalbio išrašas. Apie šį susitikimą katalikų radijo „Mažosios studijos“ laidoje anksčiau yra pasakojęs t. Antanas Saulaitis SJ. „Bernardinai.lt“ redaktorė Milda Vitkutė pakalbino tame susitikime dalyvavusį kun. Algimantą Gudaitį SJ. Jis primena susitikimo aplinkybes: po ilgos dienos popiežius buvo tikrai pavargęs, nevakarieniavęs, o pradėdamas susitikimą pasakė: „Ilga diena buvo, bet, manau, dėl Bažnyčios gerovės“. Susitikimas vyko pokalbio forma: buvo pateikiami klausimai be patirtys, o popiežius su jam būdinga dvasine įžvalga atsakė ir komentavo kai kurias mintis. Paklaustas apie numanomus popiežiaus vizito vaisius jėzuitas kun. Algis Gudaitis apibendrino: „Atvyko Dievo žmogus, kuris mus supranta, ir mes jį išgirdome“. Jis prilygino vizitą gilioms dviejų dienų rekolekcijoms: Kiekvienas pasiėmė tai kas jam buvo svarbiausia, kas sustiprina: mintį, žodį ar žvilgsnį.

Šį mėnesį kiek vėliau pasirodžiusiame „Artumos“ žurnale skelbiami popiežiaus kalbų tekstai, apžvalgininkų komentarai, įvairaus amžiaus žmonių, tarp jų ir pačių mažiausių įspūdžiai. 5-erių metų Arija pasakoja, kad popiežius jau senas, bet gražus ir šypsosi. Ji taip pat jam nusišypsojo ir mano, kad jis tai matė. O Amelija mojavo popiežiui vėliavėle ir su mama laimino jį , o jis atsisuko į tą pusę. Net filologas Antanas Gailius komentare svarstydamas apie labiausiai įsiminusius popiežiaus Pranciškaus žodžius, pirmiausia mini ne žodžius, o juos lydėjusius jo rankų mostus ir veidą – tai pažymi ir straipsnio antraštė .   „Visuotinės Bažnyčios veidas“. Saulena Žiugždaitė buvo žurnalistų grupėje, lydėjusioje popiežių taip pat lėktuvo skrydyje. Ji pasakoja, kaip popiežius kiekvienam lydinčios delegacijos nariui paspaudė ranką ir tarė žodį. Išgirdęs, kad žurnalistė iš Lietuvos jis pasakė: „Mano universiteto Buenos Airėse rektorius buvo lietuvis“.

Laikraštyje „XXI amžius“ aprašomi Gargždų bažnyčioje skambėję popiežiaus Pranciškaus vizito atgarsiai: Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje lankėsi apaštalinio nuncijaus sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas, anksčiau dirbęs šioje parapijoje vikaru. Homilijoje jis dalijosi įspūdžiais, kuriuos patyrė vizito metu būdamas arti Šventojo Tėvo: kaip jis džiugiai sveikino žmones, norėjo kiekvieną palaiminti, paspausti ranką, paliesti.

Apie Vatikane vykstantį jaunimui skirtą Vyskupų sinodą Facebook tinkle dalijasi Sinodo darbe dalyvaujantis vysk. Darius Trijonis. Jis dalijasi vaizdais ir įspūdžiais, kviečia socialinio tinklo dalyvius įsijungti į Sinodo darbą siūlant būdus, kaip jaunimas galėtų atpažinti savo pašaukimą. Vyskupas Facebook tinkle pristatė savo darbo grupės narius, tarp kurių yra iškilių teologų ir Bažnyčios hierarchų. Skelbiami trumpi interviu su Sinodo dalyviais: arkivyskupas Vincenzo Paglia kalbinamas kaip praėjusį sekmadienį kanonizuoto šv. arkivysk. Oskaro Romero bylos postulatorius. Dvasininkijos kongregacijos prefektas kard. Beniamino Stella trumpame palinkėjime pabrėžia, kad jaunimui svarbu sutikti kunigus džiugiu veidu, liudijančius, kad jie yra laimingi savo pašaukime. Dar kitame interviu kalbinamas amerikietis vyskupas Robertas Barronas, žinomas plačia evangelizacijos veikla įvairiose medijose. Šis interviu skelbiamas taip pat „Bernardinai.lt“ dienraštyje: jo klausimus parengė  politikos mokslų studentus vienijančio Šv. Tomo Moro klubo nariai.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje džiaugiamasi vyskupijos Jaunimo centro 20-mečio jubiliejumi. Šventės vaizdais dalijamas Facebook tinkle, o centro istorija žaismingai perteikiama vaizdo montažu per YouTube kanalą.

Kastantas Lukėnas. Savaitės apžvalga

 

2018 spalio 21, 13:15