Paieška

Vatican News
CHINA-VATICAN-CATHOLIC-RELIGION-POLITICS

Pekine paminėta Biblijos vertimo į kinų kalbą sukaktis

Pekine buvo surengtas seminaras apie pirmąjį katalikišką viso Šventojo Rašto vertimą į kinų kalbą, publikuotą prieš penkiasdešimt metų, 1968 m. gruodį.

Dalinių vertimų jau buvo parengta anksčiau, kaip kad jėzuitų Louis de Poirot ar  Juozapo Xiao Jingshan Naujojo Testamento vertimai, atitinkamai 19 amžiaus ir 20 amžiaus pradžioje. Savo vertimus parengė protestantų bendruomenės ir Bažnyčios.

Pirmojo integralaus katalikiško Šventojo Rašto vertimo autorius yra misionierius t. Gabriele Maria Allegra (1907-1976), pranciškonas iš Sicilijos, kuris 2012 m. popiežiaus Benedikto XVI paskelbtas palaimintuoju. Vertimo darbą jis tęsė tris dešimtis metų Kinijoje ir, po komunistų valdžios įsigalėjimo, Honkonge. Kibirkštis, kuri įžiebė tokį didį sumanymą buvo vienas seminaras Romoje apie 1328 m. mirusį pranciškoną misionierių Giovanni Da Montecorvino, kuris į mongolų kalbą išvertė Naująjį Testamentą ir Psalmes. Tarsi „elektros šokas“ tėvą Allegra sukrėtė faktas, kad vis dar nėra integralaus Šventojo Rašto vertimo į kinų kalbą. Kitas jo nuopelnas yra tas, kad jis naudojo geresnius šaltinius graikų kalba. Ilgą laiką jo parengtas vertimas buvo naudojamas Honkonge ir Taivane, o paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje komunistų režimas jį oficialiai leido naudoti ir kontinentinėje Kinijoje.

Bibliniame seminare Pekine dalyvavo vyskupai, kunigai, pasauliečiai, seminaristai iš įvairių vyskupijų. Tarp dalyvių – ir abu vyskupai, kurie buvo atvykę į Vyskupų Sinodą jaunimui Romoje – Jonas Krikštytojas Yang Xiaoting ir Juozapas Guo Jincai. Seminare pažymėta, jog „Rašto nepažinimas yra Kristaus nepažinimas“, todėl būtina tęsti ir gilinti biblinės formacijos iniciatyvas parapijose, maldos grupėse, seminarijose. Nors t. Allegra parengtas vertimas yra labai geras, tačiau ir jis jau senstelėjo: kalba vystosi, gimsta nauji išsireiškimai ir pamirštami seni, be to, yra nemenkų skirtumų tarp kinų kalbos, kuri naudojama kontinentinėje Kinijoje, Honkonge ir Taivane. Pažymėta, kad trūksta bent dalinių vertimų į svarbiausias Kinijos mažumų kalbas. (RK / Vatican News)

2018 spalio 26, 12:34