Paieška

Vatican News
Šv. Jonas Paulius II Šv. Jonas Paulius II 

Krokuva pagerbė „Laisvės popiežių“ šv. Joną Paulių II

Kardinolas Stanislawas Dziwiszas, buvęs ilgametis kardinolo šv. Karolio Wojtylos / popiežiaus šv. Jono Pauliaus II sekretorius: „Mūsų pareiga ir išskirtinė garbė perduoti ateinančioms kartoms šv. Jono Pauliaus II paveldą“

„Popiežius šv. Jonas Paulius II buvo laisvės popiežius. Jo tarnystės įtakoje visa Rytų Europa išsilaisvino iš totalitarizmo jungo“. Jis buvo ne tik „Laisvės popiežius“ – dar daugiau: „Tiesos apie Dievą ir žmogų popiežius“, „Gyvybės popiežius“ ir „Šeimos popiežius“.“

Keturis popiežiaus tarnystės Bažnyčiai „titulus“ išvardijo Stanislawas Dziwiszas trečiadienį Krokuvoje popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi keturiasdešimtųjų metinių proga švęstose Mišiose. Eucharistijai Šv. Jono Pauliaus II šventovėje Krokuvoje vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Salvatore Pennacchio, dalyvavo Lenkijos vyskupų konferencija ir Lenkijos valstybės atstovai, su prezidentu Andrzejumi Duda.

„Mūsų pareiga ir išskirtinė garbė perduoti ateinančioms kartoms šv. Jono Pauliaus II paveldą“, pasakė Mišių homilijoje buvęs jo sekretorius kardinolas Stanislawas Dziwiszas. Jis linkėjo, kad šv. Jono Pauliaus II palikimas dar ilgai formuotų lenkų sąžines, kultūrą ir krikščioniškąją artimo meilės tarnystę.

Po Mišių, šventės dalyviai atidengė atnaujintą „Popiežiaus langą“ Krokuvos arkivyskupo rūmuose, iš kurio popiežius šv. Jonas Paulius II laimindavo savo buvusios vyskupijos tikinčiųjų bendruomenę per apaštališkuosius vizitus.

„Mes, susirinkusieji į šiuos rūmus švęsti šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi keturiasdešimtąsias metines, esame giliai įsitikinę, jog ir šiandien jis mus laimina iš aukšto dangaus“, pasakė Krokuvos arkivyskupas Marek Jędraszewski.

Pogrindinės seminarijos seminaristą, diakoną šv. Karolį Wojtylą kunigu įšventino kardinolas Adomas Sapiega privačioje Krokuvos arkivyskupo rūmų koplyčioje 1946 m. Karolis Wojtyla, būdamas Krokuvos vyskupas augziliaras, arkivyskupas metropolitas ir kardinolas, du dešimtmečius gyveno šiuose namuose Franciszkańska gatvėje nr. 3, nuo 1958 m. iki išrinkimo popiežiumi 1978 m. (SAK / Vatican News)

2018 spalio 18, 13:41