Paieška

Palaimintasis Jean Baptiste Foque Palaimintasis Jean Baptiste Foque 

Jonas Krikštytojas Fouque paskelbtas palaiminutoju

Sekmadienį Marselyje palaimintuoju paskelbtas kun. Jonas Krikštytojas Fouque. „Jis visą savo gyvenimą ėjo parapijos vikaro pareigas, tai gražus pavyzdys karjeristams!“ - pasakė sekmadienį popiežius Pranciškus kreipdamasis į Viešpaties Angelo maldos dalyvius.

Diecezinio kun. Jono Krikštytojo – meilės darbų apaštalo pavyzdys ir užtarimas tepalaiko visų mūsų pastangas priimti silpniausius ir nelaimingiausius žmones ir jiems padėti. Paplokime naujajam palaimintajam Jonui Krikštytojui! – kvietė popiežius.

Jonas Krikštytojas Fouque (1851-1926) gyveno pietinėje Prancūzijoje XIX-XX amžiaus sandūroje, per visą gyvenimą įgyvendino daugelį socialinių ir paramos darbų jaunimui, seneliams, vargstantiems ir ligoniams.

Kai kunigas Jonas Krikštytojas Fouque mirė 1926 metais žmonės jį jau laikė šventuoju, jį vadindavo Marselio šv. Vincentu Pauliečiu, pagal garsųjį XVII amžiaus artimo meilės darbų apaštalą.

Fouque beatifikacijos procesas buvo pradėtas 2002 metais. Popiežius Pranciškus patvirtino Dievo tarno krikščioniškas dorybes 2016 metais. Iškilmingai beatifikacijai sekmadienį, Marselio Didžiojoje Marijos katedroje, vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Giovanni Angelo Becciu. (SAK / Vatican News)

2018 spalio 01, 11:40