Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitė Lietuvoje (spalio 13)

Neišsisklaidžius popiežiaus Pranciškaus vizito sužadintai džiugios vienybės ir orios savimonės nuotaikai, Lietuvą vėl suvienijo pagarbaus atminimo renginiai – partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago laidotuvės. Šios laidotuvės tapo ne liūdesio, bet vilties ir susitelkimo diena.

Kastantas Lukėnas - Kaunas 

Atrodo, kad popiežiaus Pranciškaus raginimas gerbti praeities kankinius ir atsigręžti į savo šaknis Lietuvoje krito į gerai išpurentą dirvą. Praslinkus dviem savaitėms, neišsisklaidžius popiežiaus vizito sužadintai džiugios vienybės ir orios savimonės nuotaikai, Lietuvą vėl suvienijo pagarbaus atminimo renginiai – partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago laidotuvės. Šios laidotuvės tapo ne liūdesio, bet vilties ir susitelkimo diena. Gausus užsienio diplomatų, tarp jų Izraelio ambasadoriaus dalyvavimas laidotuvėse taip pat reiškė pagarbų požiūrį į lietuvių laisvės kovas.

Arkivyskupas Gintaras Grušas per laidotuvių Mišias Vilniaus arkikatedroje sakė manąs, kad popiežiaus Pranciškaus kelionė ir jo raginimas neužmiršti šaknų buvo geras dvasinis pasiruošimas šioms laidotuvėms: „Laidotuvės retai būna džiaugsmo diena, bet šiandien ji tokia yra. Džiaugsmo, kad atstatomas teisingumas ir grąžinama skola. Džiaugsmo, kad esame laisvi – laisvi ir orūs atiduoti pagarbą savo didvyriams. Šiandienos laidotuvės yra prisikėlimo ženklas“, – sakė ganytojas. Jis taip pat atkreipė dėmesį į daugelį malonių, susijusių su Lietuvos valstybės šimtmečiu: tarp jų buvo tai, kad pagaliau rastas ir oriai palaidotas daugelį metų paslėptas partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago kūnas. „Matau daug ženklų, liudijančių, kad Dievas ir šiandien nori dalyvauti Lietuvos istorijoje, kad Jis palankiai į mus žvelgia“, – sakė arkivyskupas Gintaras Grušas, baigdamas popiežiaus Pranciškaus Šv. Petro aikštėje nuskambėjusiais žodžiais: „Bėga metai, praeina režimai, bet virš Vilniaus Aušros Vartų Švenčiausioji Mergelė Marija, Gailestingumo Motina, ir toliau budi prie savo tautos kaip tikros vilties ir paguodos ženklas.“

Dėkojant už popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito metu gautas malones minėta ir žinia, kad tikintieji besimeldžiantys Dievo Gailestingumo vainikėlio malda nuo šiol apdovanojami visuotiniais atlaidais.

Penktadienį portalo „15min“ studijoje kalbintas LVK pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas dalijosi įspūdžiais po popiežiaus Pranciškaus vizito, taip pat atsakė į klausimus apie Lietuvos bažnytinio gyvenimo aktualijas. Arkivyskupas, iš arti matęs Šventojo Tėvo jauseną, pabrėžė jo gilų dvasinį ir emocinį išgyvenimą lankantis Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Paklaustas, ar tikrai neplanuotas buvo sustojimas prie Pal. Mykolo Sopočkos hospiso, arkivyskupas paaiškino, kad jis buvo tikėtinas, bet negarantuotas:  vis dėlto sprendimą sustoti ir palaiminti ligonius padarė pats popiežius. Vilnius arkivyskupas taip pat džiaugėsi Vilniaus gatvėse popiežių pasitikusių žmonių sambūriais.

Sekmadienį Marijampolėje Mišiomis, po to liudijimų ir muzikos valanda minėtas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos įsteigimo šimtmetis. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė rašo apie pirmuosius vienuolijos žingsnius, steigėjo pal. Jurgio Matulaičio pastangas ugdyti pirmąją lietuvišką moterų vienuoliją, išryškinti jos charizmą.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas lankėsi Kanadoje Misisogos Lietuvos kankinių bažnyčioje, kur minėta keletas jubiliejinių sukakčių, tarp jų bažnyčios statytojo kun. Petro Ažubalio gimimo šimtmetis. Homilijoje arkivyskupas sakė: „Praeities įvykių atminimas tampa proga šlovinti Viešpatį  už visa, ką Jis yra davęs, ir dėkoti tiems, per kuriuos Jis veikė. Jis taip pat priminė popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytus žodžius: „Nebijokite apsispręsti už Kristų... Nes Jis niekada neišlips iš jūsų gyvenimo valties, visada lauks mūsų gyvenimo kryžkelėse“.

Popiežius vizitas leido trumpam pailsėti nuo kai kurių temų ir veikėjų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba netruko priminti, kad kol kas dar gyvename šiame pasaulyje. Viešas diskusijas ir protestus sukėlė šios tarnybos organizuota socialinė kampanija „Palaikyk“, kuria tarsi siekta pagirtino tikslo: palaikyti smurtą patiriančias moteris. Tačiau ši kova su smurtu įtikino gal tik kovotojus bei kovotojas. Kaip nurodoma Seimo TS-LKD frakcijos narių viešame kreipimesi, per televiziją antrą savaitę  transliuojamas vaizdo klipas mažina pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis ir įžeidžia tikinčiųjų bendruomenę, nes formuojamas kunigo, palaikančio smurtautoją, įvaizdis.

Laikraštyje „XXI amžius“ plačiai aprašyta Kybartų bendruomenės šventė: paskutinį rugsėjo sekmadienį švęstas Eucharistinio Išganytojo bažnyčios 90-metis ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės atlaidai.

Aprašomi taip pat Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai Bukonyse; pažymima, kad šioje parapijoje jau keleri metai tęsiasi tradicija sekmadieniais visiems drauge kalbėti popiežiaus Leono XIII egzorcistinę maldą prašant šv. Arkangelo Mykolo globos ir apsaugos.

Per šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginį minėjimą Vilniuje Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje minėtas kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės šventimų trisdešimtmetis. „Bernardinai.lt“ dienraštyje prof. Vytautas Ališauskas vaizdo įraše apibendrina kardinolo A. J. Bačkio patirtį Vilniaus arkivyskupijos ganytojo tarnystėje. Šventės vaizdais dalijamasi taip pat Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos Facebook paskyroje.

Kastantas Lukėnas: Savaitė Lietuvoje (spalio 13)
2018 spalio 13, 12:25