Vatican News
šv. Jonas Paulius II šv. Jonas Paulius II 

Vilniuje steigiama Šv. Jono Pauliaus II parapija

Rugsėjo 4 d. Vilniuje minint popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 25-ąsias metines, duris atvėrė jam dedikuotos parapijos sielovados centras, o būsimos Jono Pauliaus II bažnyčios vietoje buvo pašventintas metalinis kryžius.

Jono Pauliaus II vizito 25 metų sukakties Lietuvoje minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivysk. Gintaras Grušas. Koncelebravo vysk. Arūnas Poniškaitis, Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Žydrius Kuzinas ir būrelis Vilniaus arkivyskupijos kunigų.

Homilijoje arkivyskupas džiaugėsi, kad naujos parapijos įsteigimas sutampa su popiežiaus Pranciškaus atvykimu. Nauja parapija turi ypatingą globėją, sakė arkivyskupas. Prieš 25 metus jis išreiškė ypatingą meilę Lietuvai. Ką tik buvo išvežti sovietų tankai. Jis kalbėjo atbundančiai Lietuvai, kunigams, vienuoliams, jaunimui, inteligentams, jo pamokos yra nepaprasto aktualumo ir šiandien,  naujoji parapija turi į ką įsiklausyti, kuo gyventi.

Arkivyskupas ragino kviesti žmones į naują bažnyčią ir visiems kartu kurti bendruomeninį gyvenimą. Jonas Paulius II teuždega širdis meile, naujosios evangelizacijos liepsna, kad nauja parapija būtų švyturys miestui, kitiems rodytų kelią į saugią vietą. Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje pakeitė daugelį širdžių, paliko neišdildomus įspūdžius. Išeikite pasitikti popiežiaus kaip nauja bendruomenė, kad Šventoji Dvasia uždegtų mūsų širdis ir jos liepsna paliestų atgimstančią Lietuvą, - ragino vyskupas.

Po Šv. Mišių  būsimos bažnyčios vietoje buvo pašventintas metalinis kryžius, sukurtas pagal šventojo Jono Pauliaus II pastoralą. Arkivysk. G. Grušas kalbėjo, kad pastatą pastatyti yra lengviau nei suburti bendruomenę. Kryžius ženklina būsimos bendruomenės susibūrimo vietą. Pašventinus kryžių, minėjimas tęsėsi būsimame parapijos sielovados centre, kur ateinantį sekmadienį bus aukojamos Šv. Mišios. Susirinkę tikintieji galėjo susipažinti su būsimos katalikiškos mokyklos vizija, pamatyti kertinį būsimos bažnyčios akmenį, atvežtą iš Jono Pauliaus II gimtojo Vadovicų miesto.

Renata Žiūkaitė

2018 rugsėjo 05, 17:51