Paieška

Arkivysk. Gintaras Grušas Arkivysk. Gintaras Grušas 

Vilniaus ir Rygos arkivyskupų spaudos konferencija Poznanėje

Baigėsi Poznanės mieste, Lenkijoje, vykusi Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) asamblėja, kurioje kalbėta apie solidarumą mūsų dienų Europoje.

Viena baigiamųjų spaudos konferencijų, surengta šeštadienį po pietų, buvo skirta jau priartėjusiai popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Baltijos šalis. Į žurnalistų klausimus atsakė Vilniaus ir Rygos arkivyskupai – Gintaras Grušas ir Zbignevs Stankevičs.

Visų pirma paminėta, kad popiežius Pranciškus lankys Baltijos šalis praėjus 25 metams po šv. Jono Pauliaus II vizito. Tą kartą Jonas Paulius II rodė kelią iš komunizmo epochos išeinančioms šalims. „Šiandien, sakė arkivyskupas Gintaras Grušas, su didele viltimi laukiame popiežiaus Pranciškaus žodžių, kurie bus skirti mūsų dabartinei situacijai“. „Popiežiaus Pranciškaus mokymas – visuotinis, - sakė Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs, jis skirtas katalikams, krikščionims ir visiems geros valios žmonėms pasaulyje. Jis sugeba perskaityti dabartinės epochos laiko ženklus, atpažinti problemas ir parodyti jų sprendimo kelią. Dėl to popiežiaus vizito laukiame su didele viltimi ir džiaugsmu“.

Spaudos konferencijoje abiejų arkivyskupų paklausta kokiais būdais jie remia popiežių Pranciškų po prieš jį pastaruoju metu nukreiptų puolimų bendrame pedofilijos skandalų kontekste. Abu atsakė, kad meldžiamasi už Šventąjį Tėvą. Arkivyskupas Grušas taip pat atkreipė dėmesį į tai ką pats popiežius rašo neseniai paskelbtame Laiške Dievo tautai, o būtent tai, kad pedofilijos skandalas ne tik liečia kurią nors konkrečią Bažnyčią, bet yra visos Bažnyčios žaizda ir visa Bažnyčia turi ją gydyti. Arkivyskupas paminėjo ir Antrojo pasaulinio karo bei komunistų valdymo laikotarpiu Bažnyčios patirtas kančias. Popiežius kelionės metu aplankys tų kančių simboliais tapusias vietas – buvusį KGB kalėjimą ir paminklą holokausto aukų atminimui. Visoms žaizdoms išgydyti reikia laiko. Tai žaizdos Kristaus kūne. Kaip anais laikais popiežiai sugebėjo vesti Bažnyčią per sunkius laikus, taip ir dabar su pasitikėjimu meldžiamės už popiežių Pranciškų ir už dabartinio metų žaizdų pagijimą, sakė Vilniaus arkivyskupas. (JM / VaticanNews)

2018 rugsėjo 17, 17:53