Paieška

Vatican News
Seinai (nuotr. aut. Sigitas Birgelis) Seinai (nuotr. aut. Sigitas Birgelis) 

Seinų vyskupijai - 200 metų

Rugsėjo 1 - 2 d. vyko iškilmingas Seinų vyskupijos įsteigimo 200 metų jubiliejaus minėjimas. Pačiuose Seinuose vykusioje dviejų dienų programoje dalyvavo būrys svečių iš įvairių Lenkijos bei Lietuvos vietų.

Ši sukaktis istoriškai ypač svarbi Vilkaviškio vyskupijai. Ji yra buvusi Seinų diecezijos dalis, kuri liko Lietuvos teritorijoje po sienų perdalijimo. Vienas iš ganytojų Seinų vyskupijoje buvo poetas A. Baranauskas, kuris yra palaidotas Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos kriptoje. Pagerbiant šią iškilią asmenybę, jubiliejaus proga buvo atidengtas memorialinis ženklas jam atminti. Taip pat šiai vyskupijai yra svarbus ir vysk. A. Karosas. Jis buvo paskutinysis tuometinės Seinų ir pirmasis naujai įsteigtos Vilkaviškio vyskupijos ganytojas.

Šiandien Seinuose stipri ir gyva lietuvių bendruomenė. Jos sielovadoje nuolat talkina ir vienas kunigas iš Lietuvos. Šiuo metu Seinuose darbuojasi kun. Petras Gucevičius (Vilniaus arkivyskupija).

Jubiliejaus proga buvo surengta mokslinė konferencija Seinų vyskupų rūmuose, kurioje pranešimą „Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai – Lietuvos nepriklausomybės kūrėjai“ skaitė Lietuvos mokslininkas dr. Algimantas Katilius. Taip pat buvusioje kunigų seminarijoje, suremontavus keletą jos patalpų, buvo atidaryta turtinga sakralinės tapybos paroda.

Rugsėjo 1 d. vykusioms šv. Mišioms Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje vadovavo Elko vyskupas Jerzy Mazur SWD. Taip pat kartu koncelebravo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. [...] Rugsėjo 2 d., sekmadienį, šv. Mišias aukojo titulinis Seinų vyskupas Jan Romeo Pawlowski, dirbantis Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje.

vilkaviskis.lcn.lt

2018 rugsėjo 06, 12:28