Paieška

CCEE suvažiavimas Poznanėje CCEE suvažiavimas Poznanėje 

Poznanė: Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) suvažiavimas

Rugsėjo 13 dienos popietę Lenkijoje, Poznanėje, prasidėjo vyskupų konferencijų Europos kontinente pirmininkų susitikimas, kuriame Lietuvą atstovauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Į Poznanę atvyko beveik trisdešimties vyskupų konferencijų vadovai, prie jų prisidėjo keletas Konferencijų delegatų, atvyskta Vyskupų kongregacijos prefektas Marcas Oullet ir dar keli Šventojo Sosto institucijų pareigūnai, Europos Sąjungos vyskupų komisijos (COMECE) sekretorius, specialusis svečias arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchato apaštalinis administratorius ir kiti.

Pagrindinė šio suvažiavimo diskusijų tema yra solidarumas Europoje ir Bažnyčioje. Kiekvieną dieną numatyti ir liturginiai susitikimai, iškilmingi Mišparai, Eucharistijos šventimas, kviečiant maldoje dalyvauti Poznanės vyskupijos tikinčiuosius ir visus norinčius. Numatyta, kad šeštadienio popietę vyskupus iš visos Europos pasveikins ir Lenkijos prezidentas Andrzej Duda. Šeštadienio programoje taip pat numatytos dvi pažintinės konferencijos apie Lenkiją: viena yra skiriama Poznanės vyskupijos, seniausios visame krašte, 1050-ies metų įsteigimo jubiliejui. Antra Lenkijos nepriklausomybės šimtmečiui. Šios sukaktys ir tapo proga ganytojams susitikti būtent Poznanėje.

Tarp programos punktų minimas  ir netrukus prasidėsiantis popiežiaus vizitas Baltijos šalyse. Europos vyskupų konferencijų tarybos suvažiavimas baigsis rugsėjo 17 dieną.

Atidarant suvažiavimo darbus kardinolas Angelo Bagnasco, Italijos episkopato ir tuo pat metu CCEE pirmininkas, perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimus. Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin pasirašytame sveikinime rašoma, jog Pranciškus „drąsina atrasti vis naujų kelių dosniam ir atsakingam solidarumui“, „broliškam pastoraciniam bendradarbiavimui“, remiantis vertybėmis, kurios lipdė Europos mintį, kultūrą ir meną. Popiežius taip pat linki ryšių tarp vyskupų Europoje sutvirtėjimo tam, kad Bažnyčios misija būtų paveikesnė, ypač jaunimo atžvilgiu, padedant suprasti tikėjimo paramą kontinento vienybei. Šventasis Tėvas perdavė savo apaštalinį palaiminimą, nepamiršdamas paprašyti maldos už jį patį. (RK / Vatican News

2018 rugsėjo 13, 17:45