Paieška

Vatican News
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė 

Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir jos tėvų relikvijos - prie Arkties rato

Rugsėjo 28 d. urnos su šventosios Martin šeimos - Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir jos tėvų - relikvijomis bus atskraidintos į Stokholmą.

Iškilminga ceremonija jas pasitiks tikintieji švedų katedroje, o po šešių etapų skirtinguose miestuose jos bus pervežtos į Norvegiją spalio 6 d.; spalio 19 d. - į Daniją. Suomijoje bus nuo spalio 24 d. iki lapkričio 3 d., kai prasidės piligrimystė į Islandiją: ryškus momentas bus Reikjaviko vyskupijos įsteigimo 50 metų jubiliejaus minėjimas. Lapkričio 12 d. relikvijos grįš į Lizjė.

2015 m. relikvijos „dalyvavo“ šeimos Sinode, šį rudenį vykdys piligrimystę iki poliarinio rato.

Įvykis, kuris vienija tokias skirtingas penkias šalis į bendrą dvasinę patirtį, svarbus įvairiomis prasmėmis. Bendras piligrimystės bruožas - Martinų šeimos relikvijos leidžiasi į dviejų mėnesių piligrimystę šiose šalyse, kad palaikytų šeimas. Taip agentūrai „SIR“ sakė brolis Symeon, Šv. Jono kongregacijos vienuolis iš Prancūzijos, kuris jau dešimt metų vyksta į Švediją Stokholmo vyskupo kvietimu pasirūpinti šeimų sielovada. Vienuolis atsakingas už relikvijų piligrimystę, jo iniciatyva iškilo tiltas tarp Lizjė ir Šiaurės vyskupų konferencijos, kai gimė idėja prieš du metus.

Šventųjų relikvijų kelionę rengti paskirta s. Anna Mirijam Kaschner, Vyskupų konferencijos generalinė sekretorė, vyskupai rugsėjį ketina paskelbti pastoracinį laišką apie šį įvykį, kuris nori sustiprinti jų šalių tikinčiųjų tikėjimą.

Pasak s. Kaschner, šv. Teresė yra misijų globėja, o Šiaurės šalys yra misijų žemė, tad ji tikisi, jog tai paveiks ir katalikų tikėjimą. Šių modernių ir itin sekuliarizuotų šalių kontekste yra vietos ir šiai tradicinei tikėjimo išraiškai. Pasak s. Annos Mirijam, katalikai Šiaurės šalyse linkę labai puoselėti tradicijas. Žinoma, tai ryškus kontrastas su sekuliarizuota visuomene, kuri juos supa, tačiau „nežinomi Viešpaties keliai“. Relikvijų piligrimystes lydi nemažai nekatalikų atsivertimų - niekas nežino, kas gali nutikti, nes piligrimystes lydi stiprios maldos. Pats kun. Symeon liudija, kad iš pradžių žvelgė gan skeptiškai į relikvijas, tačiau buvo jų „pagautas“, liudijo tikėjimą, meilę ir jautrumą relikvijų gerbime.

Relikvijų piligrimystėje taip pat čia ir erdvė ekumenizmui - ekumeninis kelias galimas kai abi pusės (katalikai ir liuteronai) pažįsta ir išpažįsta savo tikėjimą. Gerbti šventuosius tai katalikų tikėjimo forma, tačiau Švedijoje ir liuteronai labai remiasi Šv. Brigita, kurią laiko savo šventąja.  Ir čia katalikų tik 0,2 proc. tai bus nuotykis, sako s. Mirijam.

Esminis piligrimystės momentas bus Vadstenoje spalio 6 d., kai iškilmingos liturgijos metu, kuriai vadovaus Kopenhagos vyskupas ir šiaurės Vyskupų konferencijos pirmininkas Czeslaw Kozon, skandinavų šalys bus paaukotos šventajai Martin šeimai. Spalio 1 d., kai bus minima Šv. Teresė, Prancūzijos ir misijų globėja, relikvijos bus Glumslov Karmelyje. (DŽ / SIR)

2018 rugsėjo 15, 14:11