Vatican News
Kard. Reinhardas Marxas Gdanske Kard. Reinhardas Marxas Gdanske  (ANSA)

Kardinolas Marx: Bažnyčia turi veikti vardan didesnės Europos vienybės

Kardinolas Reinhard Marx, Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas, sako, jog Bažnyčia turi remti socialinę ir politinę vienybę Europoje.

Rugsėjo 1 d. duotame interviu „Deutsche Welle“, kardinolas Marx pasakojo apie savo nesenai vykusį vizitą Gdanske Lenkijoje, kur jis susitiko su profesine sąjunga „Solidarumas“, suvaidinusia lemiamą vaidmenį atkuriant demokratiją komunistų valdytoje Lenkijoje.

Kardinolas sakė, jog „ši sąjunga rodo pavyzdį, kad mes galime keisti. Kad dalykai neturi tiesiog likti ten, kur jie yra“. Tai priminimas apie laisvės vertę, ir negalime priimti jos kaip savaime suprantamo dalyko.

Visada reikia kovoti už asmens laisves, už mažumas, už pagarbą ir demokratijos pagrindus – už tai, kas leidžia laisvai ir atvirai visuomenei veikti stabiliai. Pasak kardinolo, tai tam tikra simbiozė, kuri reikalauja nuolatinio įsipareigojimo. Pakanka tik sekundei nusisukti, ir tai iš karto pasijunta – greitai pasimato neatsargumo pavojai.

Kardinolo nuomone, nuo to, kaip ginamos teisės ES, priklauso ar Europa taps socialesnė. „Mes susiję vienas su kitu per įvairias solidarumo formas. Pavyzdžiui, mus sieja ES, sutartys, parlamentas, principai, kuriais vadovaujamės. Mes negalėtume vienas be kito. Dabar per taikiklį žvelgiame į Brexitą. Mūsų tarpusavio saitai  reikalauja, kad stotume vienas už kitą, idant kiltų kažkas pozityvaus“, - pabrėžia kardinolas Marx.

Paklaustas apie populistinius judėjimus Lenkijoje ir kitose Rytų Europos šalyse, kurie rodo, kad krypstama link „neliberalios demokratijos“, kardinolas sakė, jog „būtinas dialogas, kuris vyktų ES viduje. Yra kertiniai akmenys, kuriais remiasi įvairios konstitucijos. Tačiau egzistuoja ir skirtumai Europoje, ir jie yra teisėti“.

Kritinis veiksnys, pasak kardinolo, yra tai, kad politinė dauguma neatspindi visos populiacijos. „Populiacija apima kiekvieną, tarp jų ir mažumas. Tačiau valdančioji partija negali pasakyti: „mes esame tauta“, kad pateisintų norą apversti viską aukštyn kojomis ir daugiau nebekreiptų dėmesio į mažumas“.

Žmonės turėtų galėti laisvai pasirinkti politinę partiją, pasisakančią už ar prieš religiją. „Bet kokiu atveju, norėčiau gyventi tokioje visuomenėje, kur vyrautų nuomonės, sąžinės ir religijos laisvė, net tokioje visuomenėje, kur žmonės nesutiktų su manimi ar mano religiniais įsitikinimais“, - pridūrė Bažnyčios hierarchas.

Interviu jis palietė ir pabėgėlių Europoje krizę. Pasak jo, migracijos klausimas yra bendras iššūkis. Tai platus laukas, kur turime darbuotis drauge, jis tikisi, kad taip ir bus. Svarbu dabar eiti į priekį ir sukurti bendras gaires pabėgėlių ir migracijos politikai Europoje. Tai liečia ir solidarumą tarp Europos šalių, tačiau ir šalis, iš kurių atvyksta migrantai“. ES vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas pridūrė, kad Bažnyčia turi stengtis atremti  tendencijas Europoje, vedančias link nacionalizmo, kurios tampa didžiausiomis karo priežastimis. Pasak kardinolo Marxo, Bažnyčia turi nenustoti darbuotis vardan Europos vienybės, siekiant kurti visuomenę, kur laisvė būtų atsakinga. Nes toks, pasak kardinolo Marxo, turėtų būti demokratinis valdymo būdas. (DŽ / Catholic News Agency)

2018 rugsėjo 08, 16:01