Paieška

Kardinolas Sean Patrick O'Malley, O.F.M. Cap. Kardinolas Sean Patrick O'Malley, O.F.M. Cap. 

Bažnyčia turi išklausyti išnaudojimo aukas

Nepilnamečių priežiūra ir apsauga nuo dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo tapo aukščiausiu Katalikų Bažnyčios prioritetu, ypač esant dideliems lūkesčiams, kad Bažnyčia patikimai ir tvirtai atsižvelgtų į nukentėjusius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes ir į visus katalikus.

„Jei Bažnyčia nepasistengs nuoširdžiai išklausyti išnaudojimo aukų ir neskirs tam prioritetinio dėmesio, nukentės visa jos veikla.“

Tai pasakė kardinolas Sean O‘Malley Šventojo Sosto portalui Vatican News. Kardinolas kalbėjo apie jo vadovaujamos Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos ką tik pasibaigusią plenarinę asamblėją, jos metu iškeltas pagrindines ir svarbiausiais temas. Devintoji plenarinė asamblėja surengta Vatikane rugsėjo 7-9 dienomis.

Kardinolas pasakojo, kad pagal jau nusistovėjusią kelerių metų praktiką, kasmet rengiamuose kursuose naujiems vyskupams Romoje dalyvauja ir Nepilnamečių apsaugos komisijos pakviestas asmuo, iš dvasininko patyręs seksualinį išnaudojimą. Kardinolas tikino, jog ankstesnių kursų dalyviai labai teigiamai atsiliepė į jiems liudijusios Marie Collins, be kita ko, dar neseniai buvusios popiežiaus Pranciškaus įsteigtos komisijos narės, pasakojimą. Nors ji pasitraukė iš Nepilnamečių apsaugos popiežiškosios komisijos, tačiau nenutraukė bendradarbiavimo. Šiemet vyskupų kursuose ji dalyvauti  negalėjo, tačiau atsiuntė savo parengtą video įrašą apie dvasininkų seksualinių nusikaltimų žalą aukoms. Iš Airijos kilusi Marie Collins prieš šešis dešimtmečius buvo tapusi dvasininko seksualinio išnaudojimo auka.

Nepilnamečių priežiūra ir apsauga nuo dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo tapo aukščiausiu Katalikų Bažnyčios prioritetu, ypač esant dideliems lūkesčiams, kad Bažnyčia patikimai ir tvirtai atsižvelgtų į nukentėjusius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes ir į visus katalikus.

Būtent dėl šios priežasties popiežius įsteigė jam patariančią Popiežiškąją nepilnamečių apsaugos komisiją. Komisijai pavesta siūlyti kokiu būdu geriausiai užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą, kad tokie nusikaltimai, kokie buvo įvykdyti, daugiau niekados nesikartotų. Komisija tai daro bendradarbiaudama su Vyskupų konferencijomis visame pasaulyje, ir rengdamos tokias priemones, kaip naujas normas, teisingo elgesio gaires ir formacijos kursus Bažnyčios vadovams.

Pasak kardinolo O‘Malley, viena iš komisijos užduočių ir atsakomybių yra įpareigojimas išklausyti nukentėjusiuosius.

„Mums svarbu išklausyti jų liudijimus, kad galėtume teisingai suformuoti nusistatymą ir daryti teisingus sprendimus. Labai dažnai Komisija darbą pradeda būtent išklausydama aukų liudijimus. Taip pat ką tik praėjusios asamblėjos darbus komisija pradėjo išklausydama dviejų moterų liudijimus.“

Kitas komisijos prioritetas, – pasakojo kardinolas O‘Malley – pristatyti situaciją naujai paskirtiems Bažnyčios vyskupams.

Bažnyčios vadovai turi gerai įsiklausyti į išnaudojimo aukų liudijimus. Jų pasakojimas yra būtinas, kad žmonės suprastų, jog svarbu Bažnyčiai greitai ir teisingai atsiliepti galimo išnaudojimo atveju.

Kai kuriuose žemynuose dvasininkų seksualiniai nusikaltimai, priekabiavimas ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra nauja tema, o kai kurios Bažnyčios neturi prevenciniam darbui parengtų ekspertų. Todėl komisija rengia konferencijas, netrukus jos įvyks Brazilijoje, Kolumbijoje ir Lenkijoje.

Anot kardinolo, daugelis vietinių Bažnyčių teigiamai vertina komisijos darbą ugdymo ir formacijos sferose ir kitas jos iniciatyvas. Tačiau visuomenėje ne iki galo aiškūs Popiežiškosios komisijos uždaviniai, netrūksta sąmyšio, pripažino kardinolas. Ši komisijai nėra institucija praeityje įvykdytiems seksualiniams nusikaltimams ar ypatingiems piktnaudžiavimo atvejams tirti.

„Mes komisijos darbu siekiame pakeisti ateitį, kad joje nebūtų šios liūdnos istorijos kartojimosi, esame pašaukti rengti Šventajam Tėvui siūlymus ir skelbti kaip išugdyti geriausią apsaugos praktiką ir gaires, apimančias apsaugą, prevenciją ir ugdymo programas, leidžiančias Bažnyčios lyderius formuoti taip, kad vyskupai, kunigai, visi pašvęstieji galėtų deramai atsiliepti ir kad vaikų apsauga ir nukentėjusių asmenų pastoracija taptų prioritetu.“

Amerikietis kardinolas Sean O‘Malley, Bostono arkivyskupas, pasibaigus devintajai Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos asamblėjai, pasiliko Romoje dalyvauti Kardinolų tarybos susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Kardinolų taryba padeda popiežiui vadovauti visuotinei Bažnyčiai ir su juo rengia naujos Apaštališkosios konstitucijos projektą,  kuris pasak kai kurių jos narių pasisakymų, yra beveik užbaigtas ir netrukus pakeis Apaštališkąją konstituciją „Pastor bonus“ apie Romos Kurijos uždavinius ir struktūrą. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 10, 10:22