Paieška

Vatican News
Popiežius šv. Jonas Paulius II Vilniaus universiteto bažnyčioje 1993-09-05 Popiežius šv. Jonas Paulius II Vilniaus universiteto bažnyčioje 1993-09-05  (Vatican Media)

Jonas Paulius II Lietuvoje. 1993 rugsėjo 5

1993 m. rugsėjo 5-oji, sekmadienis, buvo antroji popiežiaus šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje diena.

Sekmadienio rytą apaštališkojoje nunciatūroje įvyko trumpas susitikimas su Lietuvos krikščioniškų Bažnyčių ir bendrijų atstovais. Po to nuvykęs į Antakalnio kapines popiežius meldėsi prie žuvusiųjų 1991 m. Vilniuje ir Medininkuose kapų.

Sekmadienio Mišias popiežius Jonas Paulius II aukojo Vilniaus Vingio parke. Homilijoje jis be kita ko prisiminė negalėjusį išsipildyti troškimą aplankyti Lietuvą jau 1987 m. kai buvo švenčiamas Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus.

Po pietų apaštališkoje nunciatūroje popiežius susitiko su Lietuvoje akredituotu diplomatiniu korpusu. Tuo metu nuo nepriklausomos Lietuvos tarptautinio pripažinimo buvo praėję tik dveji metai. Lietuvoje reziduojantis diplomatinis korpusas dar buvo nedidelis. Tuometinis nuncijus, arkivysk. Justo Mullor Garcia, buvo vienas pirmųjų užsienio diplomatų pastoviai apsigyvenusių Vilniuje.

Šv. Jono bažnyčioje, Vilniaus universitete, popiežius Jonas Paulius II susitiko su Lietuvos kultūros ir mokslo atstovais. Šventasis Tėvas juos ragino naujoje laisvoje Lietuvoje megzti konstruktyvų tikėjimo ir proto dialogą. Paskutinis labai intensyvios antrosios vizito Lietuvoje dienos įvykis buvo Jono Pauliaus II susitikimas su lenkų bendruomene, vykęs Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje.

Jonas Paulius II Vilniaus universitete 1993-09-05

„Naujame kultūros klimate, kurį dar reikia sukurti, esama atviros plačios erdvės tikėjimo pokalbiui su kultūra. […] Dabar Bažnyčia iš savo pusės labiau nei bet kada yra pasiryžusi dėti į naująją Europos ateitį savo seną ir visuomet naują dalį. Tai Kristaus „Dievo su mumis“, „Dievo su žmogumi“ liudijimas. Tai Dievo, kuris apsireiškė Sūnaus kryžiuje, Sūnaus, kuris tapo žmogumi, paskelbimas. Tai Dievo – Meilės – skelbimas.

Šios meilės paskatintas ir atvykau pas jus. Sujaudintas žvelgiu į jūsų akis, pažinusias ašaras. Jūsų asmenyje apglėbiu visus ilgai kentėjusius brolius. Bet pirmiausia trokštu kartu su jumis žvelgti į ateitį, į mūsų laukiantį pažangos ir taikos kelią.

Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu darbuotis ir kurti tikrai laisvą, vieningą žmoniją“.

2018 rugsėjo 05, 14:53