Vatican News
Šv. Jonas Paulius II Kryžių kalne Šv. Jonas Paulius II Kryžių kalne  (Vatican Media)

Jonas Paulius II Lietuvoje. 1993 rugsėjo 7

Prieš 25 metus – 1993 rugsėjo 7, antradienį, ketvirtąją vizito Lietuvoje dieną, popiežius šv. Jonas Paulius II aplankė Kryžių kalną, Šiaulius ir Šiluvą.

Kryžių kalną lankančio Jono Pauliaus II vaizdai gana ilgai pasaulio žiniasklaidoje buvo naudojami ne tik kaip šios kelionės, bet ir kaip Bažnyčios Lietuvoje ikonos. Pats Jonas Paulius II savo apsilankymą Kryžių kalne priminė per 1994 m. Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio apmąstymus prie Koliziejaus, Kryžių kalną pavadindamas „kitu koliziejumi“, „naujųjų laikų koliziejumi“, kuris liudija, jog be kryžiaus žmonija neturi šaknų, be kryžiaus nėra žmogaus.

Prieš 25 metus – 1993 rugsėjo 7 d. – prieš Mišias, aukotas prie Kryžių kalno, popiežius Jonas Paulius II, lydimas dviejų kardinolų – Kauno arkivyskupo Vincento Sladkevičiaus ir Vatikano valstybės sekretoriaus Angelo Sodano, užkopė į Kalną ir ilgą valandėlę giliai susikaupęs meldėsi. Po Mišių, šventasis popiežius dėkojo Lietuvos katalikams už didįjį liudijimą, duotą Dievui ir žmonėms, savo istorijai ir visoms Europos bei pasaulio tautoms. „Noriu visiems pasakyti, - pridūrė Jonas Paulius II, - žmogus yra silpnas, kai jis tampa auka, bet turbūt tampa dar silpnesnis, kai pasidaro kitų prispaudėju. Žmogus yra silpnas, bet šitas silpnas žmogus gali būti stiprus Kristaus Kryžiuje, jo Mirtyje ir Prisikėlime. Šitai noriu paskelbti visiems iš šios mistinės Lietuvos istorijos vietos“.

Po Mišių prie Kryžių kalno, Jonas Paulius II trumpam užsuko į Šiaulius ir aplankė jėzuitų namus. Vakare įvyko paskutinis (prieš trumpą atsisveikinimą su Lietuva rugsėjo 8 rytą) didysis šios kelionė momentas – malda Šiluvos šventovėje.

Jonas Paulius II Šiluvoje 1993-09-07

„Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ - „Ligonių Sveikata“, su virpuliu šiandien kreipiuosi į Tave kaip Visuotinės Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais Tu nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, Kryžių žemę. Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušė prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį paverstų vynu. Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi […]. Marija, visų lietuvių Motina, šios Tavęs besišaukiančios ir Tave mylinčios Tautos „Žvaigžde“, melski už mus!“

Praėjus lygiai 25 metams - šį penktadienį, rugsėjo 7-ąją, Jono Pauliaus II apsilankymo sukakties minėjimu Šiluvoje prasidėjo šiemetiniai Švč. M. Marijos Gimimo didieji atlaidai, truksiantys iki ateinančios savaitės sekmadienio, rugsėjo 16. (JM / VaticanNews)

2018 rugsėjo 07, 11:31