Paieška

Vatican News
Būsimi palaimintieji, Tibhirino kankiniai Alžyre Būsimi palaimintieji, Tibhirino kankiniai Alžyre 

Alžyro kankinių beatifikacija įvyks Alžyre

Vyskupas Pierre Claverie, nužudytas 1996 rugpjūčio 1 d. Kiti Alžyro krikščionys pelnė kankinio vainiką Alžyre nuo 1994 iki 1996 m. Kankinius nužudė fanatikai islamistai. Plačiai išgarsėjo septynių vienuolių trapistų atvejis.

Alžyro kankiniai vyskupas Pierre Claverie, Orano vyskupas, ir 18 kitų krikščionių nužudytų iš neapykantos tikėjimui, įskaitant septynis Tibhirino vienuolius trapistus, dar šiemet bus paskelbti palaimintaisiais. Beatifikacijos iškilmei gruodžio 8 d. Orano Švč. Kryžiaus Mergelės Marijos katedroje vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Becciu.

„Mums, Alžyro Bažnyčiai, ypatingai džiugu pranešti šią žinią“, parašė komunikate Bažnyčios Alžyre ganytojai. Alžyro, Orano ir Laghouat-Ghardaia vyskupai bei Konstantinos ir Hipono Apaštališkasis Administratorius išreiškė viltį, jog „šių kankinių beatifikacija bus paskata ir kvietimas iš Alžyro visuotinei Bažnyčiai ir pasauliui kartu kurti taikos ir brolystės pasaulį“.

Vyskupas Pierre Claverie, nužudytas 1996 rugpjūčio 1 d. Kiti Alžyro krikščionys pelnė kankinio vainiką Alžyre nuo 1994 iki 1996 m. Kankinius nužudė fanatikai islamistai. Plačiai išgarsėjo septynių vienuolių trapistų atvejis. Tuo pačiu laikotarpiu islamiško fanatizmo aukomis tapo ir kiti krikščionys. Komunikate skelbiami jų vardai:

Vysk. Pierre Claverie, br. Henri Vergès, s. Paul-Hélène Saint-Raymond, s. Esther Paniagua Alonso, s. Caridad Álvarez Martín,  br. Jean Chevillard, br. Alain Dieulangard, br. Charles Deckers, br. Christian Chessel, s. Angèle-Marie Littlejohn, s. Bibiane Leclercq, s. Odette Prévost, br. Luc Dochier, br. Christian de Chergé, br. Christophe Lebreton, br. Michel Fleury, br. Bruno Lemarchand, br. Célestin Ringeard, br. Paul Favre-Miville.

„Jie mums suteikiami kaip užtarėjai, krikščioniško gyvenimo, draugystės  ir brolystės, susitikimo ir dialogo pavyzdžiai. Jų pavyzdys tepadeda mums šiandienos gyvenime“, parašė Alžyro katalikų Bažnyčios ganytojai.

Popiežius pasirašė dekretus dėl jų kankinystės šių metų sausio 27 dieną. (SAK / Vatican news)

2018 rugsėjo 14, 14:32