Paieška

Vatican News
2018.08.13 Locandina della festa dell'Assunta nel santuario di Pivasiunai (Lituania)

Savaitė Lietuvoje (rugpjūčio 18)

Bene svarbiausias šių dienų įvykis Bažnyčios gyvenime Lietuvoje yra naujo ganytojo - Algirdo Jurevičiaus konsekracija sekmadienį Kaune. Prieš pusantro mėnesio, liepos 2 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

Likus keturioms dienoms iki konsekracijos, vyskupas nominatas atsisveikino su Kaišiadorių vyskupijos tikinčiųjų bendruomene aukodamas Marijos ėmimo į dangų iškilmės Mišias Pivašiūnų šventovėje. „Kiekvienas atsiskyrimas ir nauja pradžia yra susiję su ilgesiu bei nerimu“, tądien sakė jis homilijoje. „Pivašiūnų Marija yra Nuliūdusiųjų paguoda. Su Viešpaties pagalba bei Dangun paimtosios Mergelės užtarimu ir palyda prisiimu Bažnyčios man patikėtas pareigas. O jūs savo maldose manęs taip pat neužmirškite, prašė prieš šventimus naujasis vyskupas, bent pusę „Sveika Marijos“ už mane sukalbėkite“.

Pivašiūnuose rugpjūčio 14-osios vakarą prasidėję didieji Žolinės atlaidai švenčiami visą oktavą ir užbaigiami rugpjūčio 22-ąją minima Marijos Karalienės švente. Kitoje maldininkų iš visos Lietuvos  lankomoje Marijos šventovėje – Krekenavoje, Panevėžio vyskupijoje – Žolinės atlaidai užbaigiami jau pirmadienį, rugpjūčio 20-ąją. Abiejose šventovėse, kartu su tradicinėmis kiekvienos atlaidų dienos intencijomis - už kunigus ir mokytojus, šeimas ir jaunimą, ligonius ir slaugytojus, maldos grupes – šiemet ypatingai meldžiamasi už popiežių Pranciškų ir artėjantį jo apsilankymą Lietuvoje.

Artėjant popiežiaus vizitui buvo pradėti vieno svarbiausių Vilniaus piligriminių objektų – Aušros Vartų – atnaujinimo darbai. Kaip informavo Vilniaus arkivyskupija, kompleksinius Aušros Vartų koplyčios ir šalia esančios Šv. Teresės bažnyčios tvarkymo darbus planuojama baigti 2020-aisiais. Per dvejus metus planuojama atnaujinti fasadą, koplyčios langus ir langines, pagerinti vėdinimo sistemą. Stebuklingąjį Gailestingumo Motinos paveikslą apsaugos specialus stiklas, bus įrengta Aušros Vartų lobyno ekspozicija. Ketinama sudaryti galimybę judėjimo negalią turintiems žmonėms apsilankyti koplyčioje. Dalis po Šv. Teresės bažnyčia esančio rūsio bus pritaikyta piligrimų reikmėms.

Numatomi Aušros Vartų atnaujinimo darbai nesukliudys Šventajam Tėvui rugsėjo 22 d. apsilankyti Aušros Vartų koplyčioje, teigia atsakingieji už pradedamus atnaujinimo  darbus. Kaip ir šv. Jonas Paulius II, lankydamasis Lietuvoje popiežius Pranciškus melsis šioje garsioje Marijos šventovėje.

Artėjančiam popiežiaus vizitui Lietuvoje skirta neseniai pasirodžiusi Bažnyčios gyvenimo apžvalgininko Tomo Vilucko knyga  „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“. „Kai tik sužinojau, kad popiežius Pranciškus atvažiuos į Lietuvą, kilo mintis, kad galėčiau išleisti knygą, kurioje atsiskleistų šio novatoriško popiežiaus asmenybė, veikla, jo požiūris į kunigystę, šeimą, moters padėtį, gailestingumo visuomenėje suvokimą“, - sakė knygos autorius, atsakydamas į „Pajūrio naujienų“ bendradarbės klausimus.

Vasaros atlaidų ir rengimosi popiežiaus vizitui atmosferą sudrumstė provokacija, Žolinės iškilmės dieną įvykusi Vilniaus arkivyskupijos Turgelių bažnyčioje. „Šventinė Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmės nuotaika vakar subjuro, pamačius tiesiogiai režisieriaus Emilio Vėlyvio transliuotą videomedžiagą „Mišios“ socialiniame tinkle „Facebook“, rašo Rosita Garškaitė portale bernardinai.lt.

Dviejų minučių filmuke rodoma, kaip trys vyrai, persirengę dvasininkais, išlipa iš mašinos Turgelių gyvenvietėje, Šalčininkų rajone, ir užeina į bažnyčią, prieš atlaidų šv. Mišias pilną tikinčiųjų. (Vienas) apsivilkęs baltai tarsi popiežius, veidas išdažytas. (Kitas) lenkiškai – mat parapijos tikintieji lenkakalbiai, ir Mišios Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyksta lenkų kalba – kvietė parapijiečius į spalio mėnesį vyksiantį renginį. [...] Į reklamos vulgarumą ir ribas peržengiančią nepagarbą dėmesį išsyk atkreipė socialinių tinklų vartotojai, įsitraukę į diskusiją su tais, kuriems ji pasirodė juokinga. [...] Šiuokart šaipomasi ne iš tikintiesiems šventų simbolių, Bažnyčios kaip institucijos ar krikščionybės tiesų, o iš konkrečių Turgelių parapijiečių. Ir pasirodymas vyksta ne internete ar gatvėje, kur gali jo išvengti, o bažnyčioje, laukiant Mišių. […] Norint gyventi valstybėje, kuri gina žmogaus orumą, visuomenėje, kur bendrapiliečiai gerbia vieni kitus, apsimesti, kad nieko neįvyko – ne išeitis. Tyla šiuo atveju reikštų pritarimą. Pasak komentaro autorės, neturėtų būti toleruojamas žmonių įžeidinėjimas komerciniais tikslais.

Vilniaus apskrities policija pranešė pradėjusi ikiteisminį turimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį „Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes“. Dėl tyrimo pradėjimo į pareigūnus kreipėsi Šalčininkų rajono savivaldybė.

2018 rugpjūčio 18, 12:39