Paieška

Pasaulinis Šeimų Susitikimas 2018 Dubline Pasaulinis Šeimų Susitikimas 2018 Dubline 

PŠS Dubline: Vaikai neturi kentėti dėl sutuoktinių konfliktų

Skyrybos labai dažnai vaikams yra sunkiai pakeliama našta. Popiežius prašė savo apaštališkajame dokumente, kad vaikai niekad nebūtų paverčiami įkaitais - „niekad“, pakartojo popiežius tris kartus.

Dubline įsibėgėjo Pasaulinis šeimų susitikimas, anot kai kurių apžvalgininkų, tikras liudijimų maratonas, matant prelegentų iš visų kraštų  gausybę. Susitikimo įvadinį pranešimą skaitęs Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schoenborn, pasidalijo mintimis apie popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“.

Kardinolas Schoenborn pagrindinį dėmesį skyrė vaikų gerovei šeimoje. Pasak jo, Bažnyčia per daug kalba apie šeimos lytiškumą ir per mažai apie žalą, kurią vaikai patiria dėl tėvų konfliktų.

Popiežius į tai atkreipė dėmesį savo apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“, palikdamas moralinius ir seksualumo klausimus, tačiau primygtinai prašydamas kur kas labiau rūpintis vaikų gerove. Skyrybos labai dažnai vaikams yra sunkiai pakeliama našta. Popiežius prašė savo apaštališkajame dokumente, kad vaikai niekad nebūtų paverčiami įkaitais - „niekad“, pakartojo popiežius tris kartus. Vaikų gerovė turi būti pirmutinis rūpestis. Reikia užtikrinti, kad kiekvienas iš tėvų, konfliktų ir skyrybų atvejais, vaikų akivaizdoje gerbtų savo partnerį.

Pasak kardinolo, santuoka yra gražiausia draugystės išraiška, nes remiasi ne tik sutuoktinių pastovumu, dalijimusi ir rūpinimusi vienas kito gerove, bet ir santuokos neišardomumu ir išskirtinumu. Mylintys santuoką ją supranta ne kaip laikiną reiškinį, o trokšta, kad nepaisant visokio trapumo, jų ryšys įveiktų laikinumą, samprotavo Vienos arkivyskupas. Didelis vaikų troškimas, kad jų tėvai vienas kitą mylėtų ir liktų kartu rodo kokios gilios žmoguje ištikimybės šaknys.

Santuoka pagal jos hebrajišką ir krikščionišką sampratą išsiskiria gilia pagarba partnerio laisvei. Vien Dievas yra gyvenimo centre ir tik jam žinomi giliausi ir slapčiausi asmeniniai mylinčių žmonių troškimai ir tik jis gali pilnutinai patenkinti jų lūkesčius. Todėl sutuoktiniai vienas iš kito neturi reikalauti to, kas priklauso vien tik Dievo meilei. (SAK / Vatican news)

2018 rugpjūčio 23, 11:16