Paieška

Vatican News
Agluona Agluona 

Latvijos ir Estijos katalikai laukia Šventojo Tėvo

„Šventasis Tėvas trokšta sutvirtinti šioje žemėje gyvenančios Dievo tautos tikėjimą ir pats nori iš jos pasimokyti“, sakė apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivysk. Pedro Lopez Quintana, trečiadienį aukodamas Žolinės Mišias Agluonos Marijos šventovėje, Latvijoje, kurioje rugsėjo 24 d. lankysis popiežius Pranciškus.

Tūkstančiai piligrimų iš visos Latvijos – kai kurie atkeliavę pėsčiomis – jau Žolinės išvakarėse, rugpjūčio 14-ąją, dalyvavo tą dieną minėtoje Latvijos krikštytojo šv. Meinardo šventėje. Mišias aukojęs Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs ragino piligrimus melstis už tėvynę, mininčią valstybės įkūrimo 100-ąsias metines, gyventi pagal Dievo valią ne tik privačiame gyvenime ir šeimoje, bet taip pat viešajame visuomenės gyvenime, atmesti jam labiausiai kenkiančias egoizmo ir godumo ydas.

Rugpjūčio 15-ąją Mišioms vadovavęs apaštališkasis nuncijus sakė, kad Šventajam Tėvui ypatingai brangios tautos ir bendruomenės, kurios per sunkumus drąsiai skinasi kelią į laimingą ateitį, kad jam žinomas ir latvių tautos kelias iš komunizmo vergijos į laisvę.

* * *

Rugpjūčio mėnesį švenčiamos Mergelės Marijos šventės, ypač Žolinė – jos ėmimo į dangų iškilmė, taip pat Estijoje negausių katalikų švenčiamos kaip svarbūs pasirengimo artėjančiam  popiežiaus vizitui etapai. Jau prieš porą savaičių buvo paskelbtas Estijos apaštališkojo administratoriaus vyskupo Philppe’o Jourdano laiškas savo bendruomenės nariams.

„Jau netrukus Taline priimsime Katalikų Bažnyčios vyriausiąjį ganytoją popiežių Pranciškų, - rašė vyskupas. Neabejoju, kad mes visi dažnai meldžiamės už šį įvykį. Esu labai dėkingas visiems žmonėms, nesvarbu, ar jie yra katalikai, ar ne, kurie savo darbu prisideda prie pastangų, kad popiežiaus vizitas būtų sėkmingas. Kiekvienas didelis įvykis susideda iš tūkstančių detalių ir kiekviena maža detalė yra savitai svarbi.  Dėl to viską darykime su meile. Nesvarbu ar tai ką darome yra mažas ar didelis, matomas ar nepastebimas dalykas, kiekvieno nuveikto darbo vertę sukuria meilė, su kuria mes jį atliekame. Jei mažai meilės, net didžiausia užduotis tampa nereikšminga, o jei yra daug meilės, netgi mažiausias veiksmas tampa svarbus. Popiežiaus Pranciškaus vizitas yra mūsų bendras reikalas, visi už jį esame atsakingi“.

Vyskupas primena, kad pagal seną tradiciją didiesiems įvykiams krikščionys ruošiasi malda ir pasninku. Kviesdamas ruoštis popiežiaus apsilankymui, Estijos katalikų ganytojas primena rugpjūtį švenčiamas Mergelės Marijos šventes. Svarbiausia jų - rugpjūčio 15-oji - Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė. Vėliau - rugpjūčio 22 d. Marijos karalienės šventė. Be to, Estijos katalikai kasmet rugpjūčio 25 d. keliauja į mažą Viru-Nigulos Marijos šventovę. Vyskupas prašo mažą Estijos katalikų bendruomenę šiomis Marijos švenčių dienomis kalbėti Rožinį už popiežių Pranciškų ir būsimą jo kelionę.

„Esu įsitikinęs, kad Dievas priims mūsų maldas ir jos duos daugiau vaisių nei galime svajoti“, rašo vyskupas ir ragina visus katalikus dalyvauti Estijoje numatytuose popiežiaus vizito renginiuose. (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 17, 16:01