Paieška

Garbingasis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius I (1978) Garbingasis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius I (1978) 

Jonas Paulius I: „Viešpats taip myli nuolankumą, jog kai kada leidžia sunkias nuodėmes“

„Niekuomet neieškojau postų. Jei būtų manęs paprašę dirbti kelių darbininku, būčiau ėjęs tai daryti su tokia pat vidine ramybe“. Šiuos popiežiaus Jono Pauliaus pirmojo žodžius gerai įsidėmėjo jo jaunesnysis brolis Edoardo. Popiežius jam tai pasakė per jų paskutinį susitikimą Vatikane, 1978 metų rugsėjo 20 dieną. Po savaitės, rusėjo 28 dieną, mirė tik prieš trisdešimt tris dienas išrinktas popiežiaus Pauliaus VI įpėdinis, buvęs Venecijos patriarchas Albino Luciani, iš pagarbos savo dviem didiesiems pirmtakams pasivadinęs Jonu Pauliumi I.

Rugpjūčio 26 dieną, sukanka Albino Luciani, paskutinio italo popiežiaus, išrinkimo keturiasdešimtosios metinės. Pirmoji 1978 metų konklava (spalį surengta antroji išrinkto iš Krokuvos kilusį šv. Karolį Wojtylą – Joną Paulių II) Žvejo Petro žiedą suteikė vyskupui, kuris du dešimtmečius jam pavestose šiaurinės Italijos vyskupijose – Vittorio Veneto (1958-1969) ir Venecijoje (1969-1978) gyvu pavyzdžiu ir pamokymais liudijo garsųjį šv. Karolio Boromiejaus, penkioliktojo šimtmečio kardinolo, šūkį: „Nuolankumas“, (Humilitas).

„Esu tik varganos dulkės“

Iš pamaldžių ir vargingų valstiečių šeimos kilęs Albino Luciani, vyriausias iš keturių vaikų, nuo kunigiškos tarnystės iki tarnystės apaštalo Petro soste nepaliaujamai gyveno nuolankumu. „Nuolankumas geriausiai apibūdina Luciani kasdienio gyvenimo laikyseną“, pasakė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin, minit Jono Pauliaus I sukaktį 2016 m. Jis tą sykį pacitavo ką tik vyskupu paskirtojo Luciani 1959 metų homiliją: „Esu tas pats kadaise buvęs mažylis, esu iš sodžiaus, esu tik varganos dulkės, kuriose Viešpats įrašė vyskupo orumą (šioje garbingoje Vittorio Veneto vyskupijoje). Jei iš viso to išeis kas nors gera, jau dabar tebūna visiems aišku: tai vien tik Viešpaties gailestingumo, gerumo ir malonės dėka“.

Stengtis tarnauti Bažnyčiai

Jonas Paulius I Romoje tuoj pat pratęsė pirmtako pradėtas trečiadienių bendrąsias audiencijas, tačiau naujojo popiežiaus katechetinis stilius visus nustebino. Luciani neformalaus kalbėjimo būdas labiau priminė simpatišką kleboną, darantį taip, kad visi jį suprastų, ypač kad suprastų vaikai. „Neturiu nei Jono XXIII „širdies išminties“, nei Pauliaus VI pasirengimo ir kultūros. Tačiau buvau pašauktas į jų vietą. Turiu stengtis tarnauti Bažnyčiai“, pasakė nuolankiai besišypsodamas rytojaus dieną po išrinkimo 1978 metais Jonas Paulius I. Tuo savo paprastumu popiežius Luciani dar gyvas pelnė „besišypsančio popiežiaus“ vardą.

Kodėl Viešpats kai kada leidžia sunkias nuodėmes?

Popiežius Pranciškus prieš keletą metų viename interviu italų spaudai (2015 m.), kalbėdamas apie Garbingąjį Dievo tarną popiežių Joną Paulių I, jį paminėjo kaip priešnuodžio pasipūtusiam ir savimi patenkintam klerikalizmui pavyzdį:

„Kartais mane patį apstulbina mintis, jog kai kuriems labai griežtai nusistačiusiems asmenims „paslydimas“ būtų visai į gera, nes šitaip, prisipažindami nusidėjėliais, jie atrastų Jėzų. Prisimenu Dievo tarną Joną Paulių I, vienoje bendrojoje audiencijoje pasakiusį: „Viešpats taip mylį nuolankumą, jog kai kada leidžia sunkias nuodėmes. Kodėl? Todėl, kad tie, kurie padarė šias nuodėmes, atlikę atgailą, eitų nuolankumo keliu. Nekyla noras save laikyti pusiau angelu kai žinai, kad padarei sunkią nuodėmę.“

Beatifikacijos byla

Garbingojo Dievo tarno popiežiaus iš Canale d’Agordo beatifikacijos byla gerokai pasistūmėjusi į priekį. Dekretas dėl jo herojiškų dorybių jau paskelbtas 2017 metais. Tęsiami dieceziniai tyrimai dėl Albino Luciani užtarimu įvykusių stebuklų. Vieną tyrimą Šventųjų skelbimo kongregacija priėmė 2010 metais.

Bylos postulatorius, kardinolas Beniamino Stella, Kunigų kongregacijos prefektas, kurį Garbingasis Dievo tarnas įšventino kunigu, yra pasakęs, jog reikšmingiausias Luciani – Jono Pauliaus I šventumo ženklas yra jo „nuolankus ir kasdienis šventumas, brandintas ir maitintas kasdienių reikalų ir darbų“.

Išrinkimo keturiasdešimtosios metinės Canale d’Agordo

Keturiasdešimtąsias išrinkimo popiežiumi metines Jono Pauliaus I kraštiečiai paminės trijų dienų programa popiežiaus gimtinėje Canale d’Agordo rugpjūčio 24-26 dienomis. Kulminacinis renginys bus Trento arkivyskupo Lauro Tisi aukosimos šv. Mišios miestelio bažnyčioje prie centrinės aikštės, kuriai suteiktas Luciani vardas. Spalio 17 dieną bus iškilmingai paminėtas popiežiaus gimimas Canale d’Agordo, 1912 metais. (SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 24, 16:05