Paieška

Čilės vyskupai Vatikane Čilės vyskupai Vatikane 

Čilės vyskupai nori atskleisti tiesą apie nepilnamečių išnaudojimą

Popiežius Pranciškus skiria ypatingą dėmesį Čilės Bažnyčioje susidariusiai situacijai, gavęs į Čilę pasiųsto savo pasiuntinio ataskaitą, atskleidusią skandalingą Čilės hierarchų laikyseną, parašė laišką ganytojams pakviesdamas juos į Romą, kad kartu įvertintų ką daryti toliau.

Čilės Punta de Traica kurorte, centriniame Valparaiso regione, antradienį prasidėjo neeilinė Čilės vyskupų konferencijos (Cech) plenarinė sesija, skirta seksualinio piktnaudžiavimo skandalui Čilės Bažnyčioje ir neseniai Vatikane įvykusiam krašto vyskupų susitikimui su popiežiumi Pranciškumi.

Kaip žinia, popiežius skiria ypatingą dėmesį Čilės Bažnyčioje susidariusiai situacijai, gavęs į Čilę pasiųsto savo pasiuntinio ataskaitą, atskleidusią skandalingą Čilės hierarchų laikyseną, parašė laišką ganytojams pakviesdamas juos į Romą, kad kartu įvertintų ką daryti toliau. Gavę popiežiaus kvietimą į Romą gegužės mėnesį atvyko visi 34 Čilės vyskupai, kurie išvykdami atgal į Čilę visi kartu įteikė popiežiui savo atsistatydinimo prašymus. Popiežius ligi šiol priėmė penkių vyskupų prašymus, atleisdamas juos iš pareigų, tačiau šis skaičius gali keistis.

Tuo metu dvasininkų piktnaudžiavimo bažnytine valdžia ir ypač lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius skandalas Čilėje plečiasi. Vietinė spauda praneša apie prokuratūros vykdomas kratas daugelyje Čilės Bažnyčios institucijų, kaupiant bylų tyrėjus dominančią medžiagą apie katalikų dvasininkų įvykdytus seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Santjago arkivyskupijos kurijos atstovas spaudai patvirtino, jog Bažnyčia bendradarbiauja su civilinės teisėsaugos atstovais, kad būtų atskleista tiesa apie tai kas įvyko.

Čilės vyskupų neeilinėje asamblėjoje, kuri baigiasi penktadienį, rugpjūčio 3 dieną, dalyvauja ne vien vyskupai ir apaštališkieji administratoriai, bet ir kelių vienuolijų vyresnieji bei nacionalinės prevencijos tarybos atstovai pasauliečiai.

Asamblėjos darbus pradėjo apaštališkasis nuncijus Čilėje, arkivyskupas Ivo Scapolo, kuris atidarymo Mišiose ragino ganytojus būti ištikimais Šventajai Dvasiai, istorijos tėkmėje atgaivinančiai Bažnyčios gyvenimą.

„Priimkime šiuos naujus iššūkius pasikliaudami Šventosios Dvasios galia“, kvietė nuncijus. Jis prašė ganytojų rasti atsakymus į dabartiniu metu iškilusius klausimus maldos ir bendruomeninės įžvalgos dvasioje. „Pastaruoju metu kilusį sąmyšį pakelkime bendrystėje su Dievu. Tik Jis dovanoja šviesą žengti pirmyn dabartiniu laikotarpiu, kuris galbūt yra sunkiausias Bažnyčios Čilėje istorijoje“, sakė nuncijus.

Prieš vyskupų asamblėjos pradžią Čilės vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Fernando Ramos, Santjago arkivyskupijos vyskupas augziliaras, patikino, jog vyskupai susirinko į neeilinę plenarinę sesiją norėdami giliai susimąstyti apie gilumines krizės priežastis, rasti sprendimus ir paskatinti dialogą su teisėsauga nepilnamečių apsaugai užtikrinti.

„Esame Čilės Bažnyčiai sunkiame kelyje“, pareiškė episkopato vadovas, Santiago Silva, Čilės kariuomenės vyskupas. „Pripažįstame padarytas klaidas, tačiau visiems aišku, jog kaltės prisiėmimo neužtenka, kad nauju būdu būtume Bažnyčią ir įsišaknytume į Evangelijos vertybes. Mums reikia visus apjungiančio bažnytinio atsinaujinimo“.

„Atsinaujinimas bus galimas tik sugrįžus prie mūsų tikėjimo šaltinio: Kristus yra tasai, kuris mus perkeičia į Dievo vaikus ir brolius ir prašo būti atpirkta bendruomene, laisva nuo bet kokio blogio, pradedant nuo mūsų“.

Mes sukrėsti ir susirūpinę dėl žinių apie prieš nepilnamečius kunigų įvykdytus nusikaltimus ir prašome teisingumo ir norime atsiteisti. Tie, kurie išpažįsta krikščionišką tikėjimą ir sudaro Bažnyčią, kaip Dievo tautą, turi ypatingą atsakomybę kaip Dievo Karalystės kūrėjai, ir netikintieji visai teisingai meta mums iššūkį, prašydami, kad nuosekliai gyventume pagal tikėjimą“.

„Tikrasis atsivertimas verčia nuoširdžiai rūpintis pačių silpniausiųjų, varstančiųjų, atstumtųjų ir piktnaudžiavimo aukų gerove. Mūsų didysis įnašas, kad Šventoji Dvasia atnaujintų mūsų Bažnyčią: įkūnyti gyvybės ir gailestingumo Viešpatį“. (SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 02, 17:17