Vatican News
Šv.  Jonas Marija Vianėjus Šv. Jonas Marija Vianėjus  (Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon)

Arse vyks kunigų iš viso pasaulio rekolekcijos

Rugpjūčio 4 d. liturginiame kalendoriuje minimas Arso klebonas šventasis Jonas Marija Vianėjus.

Pačiame Prancūzijos Arso miestelyje, kuriame šventasis kunigų globėjas gyveno ir apaštalavo, šiemet jo liturginis minėjimas švenčiamas kukliau negu kitais metais, tačiau jau neužilgo, šių metų rugsėjo pabaigoje, į Arsą atvyks pora tūkstančių kunigų iš viso pasaulio ir dalyvaus didžiosiose kunigų rekolekcijose, rengiamose šiemet minimos Jono Vianėjaus klebonavimo atvykimo į Arsą 200 metų sukakties proga.

Rugsėjo 24-29 dienomis Arse vykstančioms kunigų rekolekcijoms vadovaus Italijoje ir už jos ribų žinomos Bose bendruomenės įkūrėjas ir vadovas kun. Enzo Bianchi. Rekolekcijų temos: kaip būti gerais ganytojais dabartiniu didelių permainų metu? Kaip padėti žmonėms labiau mylėti Dievo Žodį ir Eucharistiją? Kaip ugdyti kunigų tarpusavio vienybę šv. Jono Vianėjaus pavyzdžiu? Kaip dvasiškai palydėti žmones? Ką daryti, kad vargstantieji būtų kunigų mylimiausi broliai?

Jonas Marija Vianėjus gimė 1786 m. valstiečių šeimoje netoli Liono. 1806 m. įstojo į seminariją, tačiau dėl nepakankamo išsilavinimo, visų pirma lotynų kalbos nemokėjimo pradedant teologijos studijas, mokslai seminarijoje užtruko net 9 metus ir tik 1815 m. Jonui Marijai Vianėjui buvo suteikti kunigo šventimai. Beveik visą savo kunigišką gyvenimą jis praleido Arse – niekam nežinomame ir iš kitų pietryčių Prancūzijos gyvenviečių niekuo neišsiskiriančiame mažame miestelyje. Kaip tik šiemet sukako 200 metų nuo jo tarnystės Arse pradžios. Pirmąsias Mišias Arso bažnyčioje kun. Jonas Vianėjus aukojo 1818 m. vasario 10 d.

Švento kunigo dėka Arso miestelis tapo dvasinės traukos centru, apie kurį greit žinojo jau kone visa Prancūzija. Klausytis šventojo kunigo pamokslų ar atlikti pas jį išpažintį traukė ir paprasti žmonės, ir prancūzai intelektualai. Kun. Jonas Marija Vianėjus mirė 1859 m. rugpjūčio 4 d. Popiežius Pijus X 1905 m. jį paskelbė palaimintuoju; popiežius Pijus XI 1925 m. kanonizavo ir 1929 m. paskelbė klebonų globėju. Minint šv. Jono Vianėjaus mirties 150-ąsias metines, 2009 m. buvo paskelbti kunigų metai. Atidarydamas juos popiežius Benediktas XVI ragino viso pasaulio kunigus sekti šv. Jono Vianėjaus pavyzdžiu. „Kodėl Arso klebonas nusipelnė tokios pagarbos? Kokį pavyzdį jis paliko kunigams? – klausė popiežius Benediktas atidarydamas kunigų metus. Visų pirma jis buvo maldos vyras, ištisas valandas besikalbantis su Jėzumi Švenčiausiajame Sakramente. Jonas Marija Vianėjus buvo kone pamišęs dėl sielų išganymo. Jam kunigystė buvo ne kas kita kaip aistringas rūpinimasis, kad kiekvienas žmogus būtų išganytas. Šitą pašaukimą jis visų pirma vykdė tarnaudamas klausykloje. Amžininkai jį buvo praminę klausyklos kankiniu, nes ypač į gyvenimo pabaigą, kai garsas apie Arsą ir jo kleboną buvo jau plačiai pasklidęs, kunigas Vianėjus klausykloje praleisdavo net po 17 valandų per parą. Šv. Jonas Marija Vianėjus buvo kunigas pagal Dievo širdį“.  (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 03, 17:06