Paieška

Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline  

Prasideda Pasaulinis šeimų susitikimas

„Šiandien Dubline prasideda Pasaulinis šeimų susitikimas. Melskimės už visas pasaulio šeimas, ypač tas, kurias slegia sunkumai“ – paragino popiežius Pranciškus, antradienio rytą Twitterio tinkle paskelbta žinute.

Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline atidaromas antradienio vakarą. Šių susitikimų tradiciją įvedė popiežius šv. Jonas Paulius II, 1994 m. viso pasaulio šeimų atstovus pakviesdamas į Romą. Dubline prasidedantis šiemetinis susitikimas yra jau devintas nuo šios tradicijos pradžios. Šiemetinio susitikimo tema: „Šeimos Evangelija – džiaugsmas pasauliui“.

Pagrindinio atidarymo momento, mišparų Royal Dublin Society arenoje, pradžia – antradienio vakarą, 20 val. Dublino laiku. Maždaug tokiu pat metu meldžiamasi visų Airijos vyskupijų katedrose. Po atidarymo antradienio vakarą, iki sekmadienio vakaro vyksiančius susitikimo renginius sudarys trys dalys – Šeimų sielovados kongresas, truksiantis iki penktadienio; šeimų festivalis šeštadienį; iškilmingos užbaigimo Mišios sekmadienį.

Sielovados kongrese tris dienas bus gilinamasi į popiežiaus Pranciškaus posinodinį paraginimą „Amoris laetitia“. Pirmosios kongreso dienos tema „Šeima ir tikėjimas“, antrosios – „Šeima ir meilė“, trečiosios – „Šeima ir viltis“. Kiekvienos kongreso dienos programoje numatytas pagrindinis pranešimas, pasisakys kiti dalyviai, vyks darbas mažesnėse grupėse, diskusijos. Bus taip pat aukojamos Mišios, vyks parodos, kultūrinė programa.

Vienas pagrindinių viso susitikimo renginių, bus šeštadienio vakarą „Croke Park“ stadione vyksianti šeimų šventė, kurioje dalyvaus ir popiežius Pranciškus. Šventėje skambės muzika, giesmės, dalyviai išklausys penkių šeimų iš skirtingų pasaulio vietų liudijimų ir galiausiai taip pat šeimoms skirtos popiežiaus kalbos.

Sekmadienį po pietų Dublino „Phoenix” parke popiežius Pranciškus aukos Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišias. Jų pabaigoje bus pranešta kur ir kada vyks kitas –dešimtasis Pasaulinis šeimų susitikimas. Šiame parke Mišias aukojo ir Jonas Paulius II 1979 m. lankydamasis Airijoje.

Kartu su šeimomis ir sielovadininkais iš viso pasaulio, Dubline prasidedančiame susitikime dalyvaus ir Bažnyčios Lietuvoje atstovai – Masiokų šeima iš Panevėžio vyskupijos, Krekenavos bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas, Lietuvos šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė iš Kauno, o taip pat Lietuvos Vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vysk. Arūnas Poniškaitis. (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 21, 11:06