Paieška

Vatican News
Noko (Knock) Švč. M. Marijos apsireiškimų koplyčia Noko (Knock) Švč. M. Marijos apsireiškimų koplyčia  

Airijoje trečiadienį baigėsi Noko Marijos novena

Airijos tikintieji pastarosiomis dienomis nuo rugpjūčio 14-osios dalyvavo tradicinėje Noko Marijos novenoje. Šių metų novenos tema: „Tikėjimas ir šeima“, skirta popiežiaus Pranciškaus apaštališkajam paraginimui „Amoris laetitia“.

Jau šį sekmadienį Popiežius Pranciškus vadovaus Vidudienio maldai Airijos šiaurės vakarų vietovėje Noke (Knock), Švč. Mergelės Marijos kalvoje „Cnoc Mhuire“.

Marijos kalva „Cnoc Mhuire“ yra Dievo Motinos apsireiškimų vieta: penkiolika Noko kaimo gyventojų lietingą 1879 metų rugpjūčio 21 pavakare išgyveno regėjimą, kuriame jiems apsireiškė Dievo Gimdytoja Marija, lydima sužadėtinio šv. Juozapo, evangelisto šv. Jono. Jie  taip pat regėjo Dievo Avinėlį su Kryžiumi ant Altoriaus ir angelų chorą.

Antradienį Dubline prasidėjo devintasis Pasaulinis šeimų susitikimas. Pažymėtina, jog Bažnyčios Airijoje vyresniųjų sprendimu, airių katalikų bendruomenių pasirengimas Pasauliniam šeimų susitikimui buvo pradėtas lygiai prieš metus, rugpjūčio 21 dieną Noko Marijos šventovėje.

Apeigų metu buvo pašventintas ir pirmą kartą viešai pristatytas devintojo Pasaulinio šeimų susitikimo paveikslas – Šventosios Šeimos ikona – kuri tą pačią dieną buvo išvežta į neeilinę piligrimystę po visas Airijos vyskupijas – kviečiantis tikinčiuosius rengtis Pasauliniam Šeimų susitikimui. Šventovėje taip pat buvo paskelbta ir pristatyta susitikimo programa, kuri nuo šio antradienio tęsis iki popiežiaus Apaštališkosios kelionės pabaigos rugpjūčio 26 d.

Kaip žadėta, pasaulinis susitikimas antradienį buvo inauguruotas tuo pačiu metu visose Airijos vyskupijose, nors visi pagrindiniai susitikimo renginiai tema „Šeimos Evangelija, pasaulio džiaugsmas“ vyksta sostinėje Dubline.

Švč. M. Marijos apsireiškimai Noke

Penkiolika Noko kaimo gyventojų paliudijo apie jiems ant parapijos bažnyčios sienos po pietiniu kraigu apsireiškusią Švč. M. Mariją, lydimą sužadėtinio šv. Juozapo ir evangelisto šv. Jono. Regėtojai taip pat matė Altorių su Kryžiumi ir Dievo Avinėliu, apsuptus angelų choro.

Pasak regėtojų, apsireiškimas prasidėjo pavakare, kol buvo šviesu, apie 20 val. ir tęsėsi porą valandų. Nors visą laiką smarkiai lijo, apsireiškimo, kol jis tesėsi, vieta liko sausa ir nors sutemo, figūros buvo ryškiai matomos. Regėtojai, pliaupiant lietui, kalbėjo Rožinį. Apsireiškimas buvo tylus. Dvi bažnytinės komisijos 1879 ir 1936 metais apreiškimui tirti apklausiusios liudytojus nustatė, jog jų liudijimai patikimi.

Malonėmis garsioje Noko Marijos šventovėje surinkta maldininkų patirtų malonių padėkos ženklai, pasveikusių ligonių palikti ramentai. Visos Airijos diecezijos kasmet rengia piligrimystes į apsireiškimo vietą, į ją dėmesį atkreipė popiežiai: šv. Jonas XXIII Noko šventovei padovanojo žvakę, pal. Paulius VI palaimino naujos šventovės kertinį akmenį, šv. Jonas Paulius II apsilankė šventovėje 1979 metais, minit apreiškimo šimtmetį, padovanojo popiežišką auksinę rožę ir pasimeldė apsireiškimo vietoje.

Popiežius Pranciškus į Noką atvysta sekmadienio rytą iš Dublino. Prieš privačią maldą šventovės apsireiškimų koplyčioje Šventais Tėvas papamobiliu apvažiuos šventovės laukus, sveikins susirinkusius piligrimus. 9.45 val. vietos laiku, Lietuvos laiku 11.45 val., popiežius vadovaus „Viešpaties Angelo“ maldai, pasakys kalbą ir po maždaug valandos, apie 10.45 vietos laiku, sugrįš į Noko oro uostą iš kurio parskirs atgal į Dubliną.

Noko Marijos Apsireiškimo atlaidai

Noko Marijos šventovę Apsireiškimo atlaidų dienomis kasmet aplanko minios tikinčiųjų. Šventovėje kasmet aplanko per pusantro milijono žmonių. Be kitų įžymių piligrimų, lankiusių Noko Marijos šventovę paminėtina šv. Kalkutos Motina Teresė, kuri čia lankėsi 1993 metais.

Šventovės istorija mena 1940 metų atlaidus, kuriuos 50 000 airių dalyvavo piligrimystėje už taiką pasaulyje ir Airijoje. 1954 metas, vystant Garbingojo Dievo tarno popiežiaus Pijaus XII paskelbtiems Marijos metams, daugiau kaip milijonas piligrimų atvyko į Noką Marijos statulos vainikavimui popiežius Pijaus XII dovanota karūna.

1979 metais Noko šventovėje, minit Marijos apsireiškimų grupei parapijiečių šimtmetį, lankėsi šv. Jonas Paulius II. Jis apibūdino savo apsilankymą šventovėje kaip jo „kelionės į Airiją tikslą“. Šv. Jono Pauliaus II vadovautose Mišiose Noko šventovėje dalyvavo beveik pusė milijono tikinčiųjų.

Šventovėje per 2013 metų Žolinę Airijos vyskupai paaukojo Airiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai.

Piligrimai paprastai nueina pėsčiomis apie 2.5 km. nuo Susitaikymo koplyčios iki Apsireiškimo koplyčios. Kaip kasmet, Airijos tikintieji pastarosiomis dienomis nuo rugpjūčio 14-osios dalyvavo tradicinėje Noko Marijos novenoje. Šių metų novenos tema: „Tikėjimas ir šeima“, skirta popiežiaus Pranciškaus apaštališkajam paraginimui „Amoris laetitia“. (SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 22, 15:17