Paieška

Vatican News
12 Tarptautinės Mišių patarnautojų piligrimystės tema „Siekite taikos ir dėl jos darbuokitės“ 12 Tarptautinės Mišių patarnautojų piligrimystės tema „Siekite taikos ir dėl jos darbuokitės“ 

Tarptautinė Mišių patarnautojų piligrimystė Romoje

Ministrantų dangiškasis globėjas yra šv. Tarcizijus – kankinys, gyvybę už Kristų paaukojęs trečiajame amžiuje, būdamas vos keliolikos metų. Jis nešdavo Komuniją įkalintiems krikščionims, tačiau vieną kartą buvo pagonių užpultas ir nužudytas.

Romą užplūdo minios Mišių patarnautojų iš viso pasaulio. Apie 70 000 Mišių tarnautojų, paauglių ir jaunuolių, merginų ir vaikinų, iš devyniolikos kraštų, dalyvauja 12 Tarptautinėje Mišių patarnautojų piligrimystėje tema „Siekite taikos ir dėl jos darbuokitės“. Dalyvių amžius – nuo 13 iki 23 metų.

Antradienio pavakare piligrimystės dalyvius specialioje audiencijoje po atviru dangumi Šv. Petro aikštėje priims popiežius Pranciškus, kuris klausysis patarnautojų liudijimų ir su jais bendraus atsakydamas į jų iškeltus klausimus. Audiencijos pradžia 18.00 val.

Patarnautojų piligrimystę ir susitikimą su popiežiumi surengė tarptautinė organizacija „Coetus Internationalis Ministrantium“ (CIM), kurios pagrindinis uždavinys – dvasiškai palydėti patarnautojus, užtikrinant jų sielovadą.

Ši organizacija buvo įkurta 1960 m. Pirmiausia ji vienijo patarnautojus vokiškai kalbančiose Europos šalyse – Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Šiandien jai taip pat priklauso Mišioms patarnaujantys berniukai ir mergaitės Belgijoje, Čekijoje, Italijoje, Kroatijoje, Liuksemburge, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje.

Šios organizacijos ir visų ministrantų dangiškasis globėjas yra šv. Tarcizijus – kankinys, gyvybę už Kristų paaukojęs trečiajame amžiuje, būdamas vos keliolikos metų. Jis nešdavo Komuniją įkalintiems krikščionims, tačiau vieną kartą buvo pagonių užpultas ir nužudytas. Užpuolikai norėjo atimti berniuko nešamą Eucharistijos duoną ir ją išniekinti, tačiau šv. Tarcizijus gynėsi iki paskutiniųjų ir mirė spausdamas prie krūtinės Jėzų Eucharistijoje. Devynioliktajame amžiuje šv. Tarcizijus buvo paskelbtas Mišių patarnautojų globėju.

Tarptautinė Mišių patarnautojų piligrimystė rengiama kas ketverius ar penkerius metus. Šių metų piligrimystė prasidėjo liepos 28 ir tęsis iki rugpjūčio 4 dienos. Lankydamiesi Romoje vaikinai ir merginos lankosi pagrindinėse šventovėse ir kankinių liudijimo vietose.

Liturginėse apeigose patarnaujantiems ministrantams skirta svarbi vieta. Tai ne tik patarnavimas apeigoms vadovaujančiam kunigui, bet buvimas arti Jėzaus, bendravimas su Jėzumi. Pats Jėzus kitados savo mokiniams yra pasakęs: „Aš jūsų nevadinu tarnais; aš jus draugais vadinu“. Iš bičiulystės, net ir vaikiškos bičiulystės su Jėzumi, ilgainiui išauga rimtas, artimas ir visą gyvenimą trunkantis asmeninis ryšys su Išganytoju.

Dar taip neseniai (kai kuriose pasaulio šalyse iki šiol) moteriška ministrantų tarnystė laikoma labai kontraversiška ar netgi prilyginama liturginiam pažeidimui. Daugelyje vietų jaunų žmonių patarnavimas prie altoriaus vaidina svarbų vaidmenį kunigiškų pašaukimų sielovadoje, ministrantų susitikimai vyksta seminarijoje dalyvaujant klierikams ir pan. Todėl baiminamasi, kad merginų ministrančių buvimas gali kelti painiavą dėl Bažnyčios mokymo, kad kunigystė yra skirta tik vyrams.

Tačiau dar popiežiaus Benedikto XVI pontifikate, Vatikano dienraštyje „L’Osservatore Romano“ paskelbtas straipsnis, kuriame pripažintas mergaičių ir jaunų moterų įtraukimas į Mišių patarnautojų – ministrantų - vaidmenį, kuris anksčiau buvo išskirtinai rezervuotas tik vyrams, pareiškiama, jog ši praktika yra remtina. Kunigiškų ir vienuoliškų pašaukimų ugdymo kelias per ministrantų tarnystę išlieka, bet kartu ši tarnystė yra svarbus pasauliečių, ypač jaunimo skatinimas, aktyvesniam, atsakingesniam bei sąmoningam dalyvavimui liturgijoje.

Šiuo metu Tarptautinei Mišių patarnautojų organizacijai „Coetus Internationalis Ministrantium“ vadovauja vyskupas iš Serbijos Ladislav Nemet, Zrenjanin vyskupijos ganytojas. Vicepirmininkė yra vokietė Klara Csiszar iš Viurcburgo vyskupijos, generalinis sekretorius yra prancūzas Victor Benz iš Meco vyskupijos. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 31, 16:15