Paieška

Vatican News
Šv. Ignacas Lojola Šv. Ignacas Lojola 

Šv. Ignacas Lojola, Jėzaus Draugijos steigėjas

Kaip ir kitais, taip ir šiais metais pagrindinis šv. Ignaco Lojolos, Jėzaus draugijos įkūrėjo ir pirmojo vadovo, liturginis minėjimas Romoje vyskta Romos Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčioje, saugančioje šv. Ignaco relikvijas.

Šv. Ignacas gimė 1491 metais Ispanijoje, baskų krašte. Svajodamas apie kareivio karjerą, stojo tarnauti į Navaros vicekaraliaus kariuomenę. Tačiau tuščiagarbės svajonės greitai išsisklaidė. 1521 m. gegužės 20 d. ginant Pamplonos tvirtovę nuo ją puolančių prancūzų, Ignacas buvo sužeistas, patrankos sviedinys kliudė koją. Gydantis šeimos pilyje Lojoloje, skaitant apie Kristų ir šventųjų gyvenimus, mąstant apie iki sužeidimo gyventus metus, Ignaco širdyje subrendo tikras atsivertimas ir ryžtas pakeisti gyvenimą. Šiuo keliu jis nuosekliai ėjo iki pat 1556 metų liepos 31 dienos, kai buvo pašauktas į Tėvo namus. Šią dieną jis menamas ir Bažnyčios liturginiame kalendoriuje.

Popiežius Pranciškus, pirmasis jėzuitas šv. Petro soste, tradiciškai taip pat mini šv. Ignaco liturginę šventę. Savo pontifikato pradžioje, 2013 metais, popiežius Pranciškus pats galėjo vadovauti šv. Mišioms Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčioje, homilijoje pasidalindamas mintimis apie jėzuitų dvasingumą. Praėjusiais metais Šventasis Tėvas aplankė Jėzuitų generalinę kuriją ir papietavo su čia gyvenančiais jėzuitais. Šią liepos 31 dieną popiežiaus programoje buvo susitikimas su dešimtimis tūkstančių ministrantų, tačiau „Twitter“ socialiniame tinkle popiežius paskelbė žinutę, kurioje galima atpažinti šv. Ignaco figūrą. „Prieš norint padėti kitiems mums reikia asmeniškai susitikti su Dievu: mums reikia laiko maldai ir jo Žodžio klausymui“, parašė Pranciškus. (RK / Vatican News)

2018 liepos 31, 17:10