Paieška

Vatican News
Apšaudytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas Dievo Gailestingumo koplyčioje Managvoje Apšaudytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas Dievo Gailestingumo koplyčioje Managvoje  (ANSA)

Sekmadienis – maldų už Nikaragvos taiką diena

Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos taryba (CELAM) paskelbė Maldų už Nikaragvą sekmadienį, apie panašias iniciatyvas praneša katalikų episkopatai kitur pasaulyje, Asyžiaus mažesnieji broliai Nikaragvą ir visus jos gyventojus pavedė šv. Pranciškui Asyžiečiui ir Nikaragvos taikos apaštalui Dievo tarnui Odorikui D‘Andrea OFM.

Sekmadienį, liepos 22 dieną, visose Lotynų Amerikos bažnyčiose bus meldžiamasi už Nikaragvą. Iniciatyvą paskelbė Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos taryba (CELAM), apjungianti visus Lotynų Amerikos ir Karibų salų vyskupus.

„Išreiškiame artumą ir solidarumą visai Nikaragvos tautai ir jos ganytojams – teisingumo pranašams – dėl dabartiniu metu išgyvenamos dramatiškos ir skaudžios socialinės ir politinės krizės“, sakoma pareiškime, kurį pasirašė CELAM prezidentas, kardinolas Rubén Salazar Gómez, Bogotos arkivyskupas (Kolumbija) ir Juan Espinoza Jiménez, generalinis sekretorius, Morelios vyskupas augziliaras (Meksika).

„Dabartinės padėties atžvilgiu esame pašaukti būtų balsu bebalsiams, kad būtų įtvirtintos jų teisės, surasti dialogo keliai, atkurtas teisingumas ir taika.“

Lotynų Amerikos katalikų ganytojai prašo „toliau ginti žmogaus teises ir žadinti viltį“, kviečia „nebūti kurtiems mūsų tautų šauksmui ir patiriamoms kančioms, tačiau būti drąsiems lyderiams, per kuriuos veikia Dievas ir veda savo tautos istoriją“.

Vatikano dienraštis l’Osservatore Romano praneša, jog daugelis katalikų episkopatų kituose žemynuose ir Asyžiaus mažesniųjų brolių bendruomenė pakvietė melstis už Nikaragvos susitaikymą ir taikingą krizės spendimą.

Asyžiaus pranciškonų bendruomenė notoje prisiminė, jog Šv. Pranciškus Asyžietis kviečia melstis už susitaikymo dialogą ir darbuotis už taiką.

Dievo tarnas t. Odorikas D‘Andrea (1916-1990)

Pranciškonai pranešė, kad ypatingai prašys Dievo tarną t. Odoriką D‘Andrea užtarti dialogą ir taiką Nikaragvoje, kur vienuolis tarnavo keturis dešimtmečius. T. Odorikas Nikaragvoje menamas kaip vienas iš taikdarių, padėjusių užbaigti konfliktą tarp komunistinio Sandinistų fronto ir antikomunistinio Contras, remiamo JAV.

„Konflikto metais Dievo tarnas t. Odorikas D‘Andrea daug darbavosi dėl ginkluotųjų grupių taikos ir susitaikymo, pakartotinai vykdė tarpininko vaidmenį rizikuodamas savo gyvybe. Jo užtarimui pavedame Nikaragvą ir visus krašto gyventojus, kad liautųsi karai ir  atsivertų taikos kultūros keliai“. (SAK / SIR / Vatican News)

2018 liepos 20, 12:54