Paieška

Vatican News
Philip Wilson, Adelaidės arkivyskupas emeritas Philip Wilson, Adelaidės arkivyskupas emeritas  (ANSA)

Popiežius priėmė Australijoje nuteisto ganytojo atsistatydinimą

Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Brisbano arkivyskupas Mark Coleridge išsakė viltį, jog sprendimas atsistatydinti kiek nors paguos aukas, nors jų kančios tęsiasi.

Popiežius Pranciškus Australijoje iš ganytojo pareigų atleido Adelaidės arkivyskupą Philipą Wilsoną. Arkivyskupas įteikė prašymą jį atleisti po to, kai liepos 3 dieną buvo nuteistas vieneriems metams kalėjimo. Arkivyskupas Wilson gegužės mėnesį pasišalino iš ganytojo pareigų, tuomet popiežius arkivyskupijai paskyrė Apaštališkąjį administratorių, o pirmadienį patenkino 67 metų ordinaro prašymą.

Arkivyskupas Philip Wilson buvo nuteistas už tai, kad neinformavo teisėsaugos apie mažamečius aštuntajame dešimtmetyje tvirkinusį kunigą James Flecher, su kuriuo būdamas jaunu kunigu bendradarbiavo Maitland-Newcastel vyskupijoje. Dėl vaikų seksualinio išnaudojimo nuteistas kunigas mirė kalėjime 2006 metais.

Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Brisbano arkivyskupas Mark Coleridge išsakė viltį, jog sprendimas atsistatydinti kiek nors paguos aukas, nors jų kančios tęsiasi. Episkopato pirmininkas prisiminė pareiškime, jog arkivyskupas Wilson  pelnė daugelio pagarbą už savo darbą užtarti seksualinio išnaudojimo aukas tol, kol ėjo vyskupo pareigas Wollongongo vyskupijoje, Adelaidės arkivyskupijoje, ir eidamas Australijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas.

Arkivyskupas Philip Wilson įsitikino, jog daugiau nebegali eiti ganytojo pareigų, nes tai sukeltų daugiau skausmo ir įtampos visiems, ypač aukoms, taip pat Adelaidės arkivyskupijos tikintiesiems, parašė Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 30, 16:58